Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Generické domény

Generickými doménami (gTLD) nazýváme domény COM, NET, ORG, INFO a BIZ. Mají nadnárodní působnost a držitelem se může stát kterýkoli subjekt.

Od roku 2014 došlo k masivnímu zavádění nových generických domén (nGTLD), kdy koncovky domén jsou nejčastěji celá slova, například .clothing, .graphics, .company a spoustu dalších. Všechny tyto koncovky s delšími názvy se až výjimky chovají stejně jako domény generické a tedy registrace, transfer i změny u těchto domén probíhají stejně.

Pravidla gTLD, změna držitele gTLD, nové koncovky nTLD, expirace...