Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Změna registrátora k ZONERu

Pro změnu registrátora domény gTLD, je nutné nejdříve zadat objednávku na přeregistraci.

Změna registrátora je zpoplatněna podle pravidel registrátorů ročním udržovacím poplatkem dle platného ceníku. Po uhrazení vystavené výzvy budete kontaktováni ze strany naší zákaznické podpory s pokyny pro provedení převodu.

Pro převod je důležité, aby převáděná doména byla minimálně 60 dní existující a také nesmí být k expiraci blíže než 5 dní.

Od klienta bude vyžadováno, aby si u současného registrátora zajistil:

  • Auth-ID (autorizační heslo) domény
  • odemknutí domény k převodu

Dále bude potřeba, aby klient zajistil potvrzení převodu ze strany majitele domény, které provede přes emailem zaslané odkazy na emaily držitele a administračního kontaktu domény. Z tohoto důvodu je potřeba, aby u převáděné domény byly nastaveny korektní a dostupné emailové schránky držitele a administračního kontaktu.

Po úspěšné změně registrátora se platnost domény prodlouží o jeden rok ode dne expirace.

V případě neúspěšného převodu, z důvodů nemožnosti potvrdit převod, uplynutí lhůty pro převod, či jiných komplikací, které nemůžeme ovlivnit, bude požadavek na převod po konzultaci s klientem zrušen a poplatek za něj vrácen zpět.

Dojde-li k situaci, kdy klient, který o převod žádá, nekomunikuje se zákaznickou podporou, bude převod taktéž zrušen a poplatek za něj vrácen.