Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Změna držitele generických domén

Změnu držitele u generických domén je možné provést dvěma způsoby:

1. Online - elektronické potvrzení

Žádost o úpravu údajů držitele domény vytvoříte v našem rozhraní pro správu domén - Správa domén.

 • Vyhledejte doménu, u které si přejete provést úpravu.
 • Po vyhledání zvolte ve spodní části obrazovky možnost - Upravit doménu (DNS, vlastník domény, kontakt)
 • Následně vyplňte informace o novém vlastníkovi domény.
 • V dalším kroku vyberte způsob ověření on-line přes e-mail držitele a potvrďte
 • Tímto budou na email současného i nového držitele odeslány e-maily obsahující odkazy k potvrzení i zamítnutí zadané změny.
 • Žádost potvrzená oběma stranami bude realizovaná nejpozději následujícící pracovní den.
 • V případě, že je e-mailová adresa současného držitele domény nedostupná, využijte možnosti offline písemného potvrzení.

2. Offline - písemné potvrzení

Žádost o úpravu údajů držitele domény vytvoříte v našem rozhraní pro správu domén - Správa domén.

 • Vyhledejte doménu, u které si přejete provést úpravu.
 • Po vyhledání zvolte ve spodní části obrazovky možnost - Upravit doménu (DNS, vlastník domény, kontakt)
 • Následně vyplňte informace o novém vlastníkovi domény.
 • V dalším kroku vyberte způsob ověření písemné potvrzení (odložení autorizace), vyplňte níže svůj email a potvrďte
 • Formulář, který obržíte na zadaný email si vytiskněte a s úředně ověřenými podpisy současného i nového držitele domény jej zašlete na naši adresu:
  ZONER software, a.s., Nové sady 18, 602 00 Brno
  Je-li držitelem organizace, je vyžadován podpis statutárního orgánu.

Úprava údajů stávajícího držitele

 • v případě, že nedochází k faktické změně držitele domény, tj. nejsou-li upravovány položky Jméno a příjmení či Organizace, postupujte prosím stejně, jakoby se jednalo o online elektronickou změnu držitele (viz výše).
 • Není-li e-mailová adresa držitele domény dostupná, využijte pak možnosti offline písemného potvrzení.