Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Nové koncovky domén - nTLD

V roce 2011 bylo na zasedání neziskové organizace ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) v Singapuru schváleno rozšíření doménových názvů o nové koncovky TLD (Top Level Domain). Nové TLD jsou postupně zaváděny od roku 2014.

Seznam nových koncovek domén, které je možné naším prostřednictvím registrovat, naleznete na našich stránkách zde:
https://www.czechia.com/clanek/nove-tld-domeny/

Premium domény

Specialitou těchto nových domén je vyhrazení konkrétních doménových jmen jako prémiových.
Taková doména je pak registrem dané TLD označena jako "PREMIUM DOMAIN", její cena je oproti standardní ceně uvedené v ceníku domén vyšší. Rozhodnutí o zařazení konkrétní domény mezi premium domény je plně v kompetenci určeného registru daného typu TLD.

Trademark Clearing House

Některé názvy nových TLD domén mohou být v procesu tzv. předregistrace zaregistrovány v tzv. Trademark Clearing House, což je databáze ověřených, registrovaných ochranných známek.

V případě registrace domény shodující se s ochrannou známkou v databázi TMCH jiným subjektem, bude majitel známky na tento fakt upozorněn během dalšího registračního období, tzv. „Claims period“ (období 90 dní po začátku volné registrace domén). V případě, že majitel registrované ochranné známky bude mít námitky proti registraci doménového jména shodujícího se s ochrannou známkou, může podat k rozhodčímu soudu stížnost či námitku proti existenci této domény.

Pokud by majitel ochranné známky dosáhl zrušení tohoto doménového jména, držiteli doménového jména nevzniká nárok na vrácení poplatku za registraci doménového jména.

Je-li doména v tzv. Claims Period, pak její cena není ovlivněna případnými akčními nabídkami. Domény v Claims Period nejsou nikdy předmětem slevy a to ani v případě, že na daný typ TLD právě probíhá nějaké cenové zvýhodnění.

Změna držitele

Změna nameserverů