Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Změna držitele domény u ZONERu

 • Změnu držitele lze zadat pouze prostřednictvím současného registrátora domény.
 • U registrátora ZONER lze změnu držitele provádět dvěma způsoby: on-line (potvrzení e-mailem), off-line (papírové potvrzení)

On-line změna držitele domény

1. Krok -  Přihlášení na účet - Přihlaste se do zákaznické administrace, kde je doména vedena. V dalším kroku přejděte na detail domény, kam se dostanete z Přehledu služeb nebo přes vyhledávací pole umístěné vpravo nahoře - viz snímek níže.

2. Krok - Správa domény.  V detailu domény zvolíte záložku Správa domény, kliknete na odkaz Změna držitele domény. Dále pak v tabulce zvolíte možnost Vybrat držitele domény.

3. Krok -Volba kontaktu nového držitele. Na výběr máte ze 3 možnosti:

 • nový - pokud ještě nebyly požadované údaje použity v žádném jiném kontaktu, můžete zde vytvořit nový kontakt. Stačí vyplnit veškeré potřebné údaje do formuláře.
 • nový s údaji podle účtu - další možností je vytvořit nový kontakt s údaji podle vašeho zákaznického účtu. Tímto způsobem budou novému držiteli přiděleny údaje shodné s těmi, které máte na Zákaznickém účtu.
 •  již vytvořené kontakty, které  jsou k vašemu zákaznickému účtu přiřazené.

Jakmile budete mít vybraný správný kontakt, klikněte na tlačítko "Potvrdit" ve spodní části formuláře.

4. Krok -  Potvrzení žádosti. V posledním kroku uvedete emailovou adresu, na které si přejete být informováni o výsledku zadané změny držitele a klikněte na tlačítko "Potvrdit".

Zobrazení detailu žádosti a informace o stavu

 • Pokud najedete kurzorem myši na zadanou žádost, zobrazí se vám podrobnosti o této žádosti. Můžete zde nalézt zejména emailové adresy nového i současného držitele, kam byly odeslány emaily s odkazem pro potvrzení nebo zamítnutí změny.
 • V detailu žádosti můžete také sledovat stav žádosti. Zde uvidíte, zda byla žádost potvrzena nebo zamítnuta současným nebo novým držitelem domény. Může se také stát, že žádost byla zamítnuta samotným registrátorem, v takovém případě bude uvedena i poznámka, proč k tomu došlo. Budete mít přehled o tom, jak se žádost vyvíjí a jaké kroky byly provedeny.
 • Rovněž zde naleznete i informaci, zde je změna držitele dané domény zpoplatněna. V případě placené změny je po vytvoření žádosti automaticky vystavena výzva k úhradě. Pod ikonou peneženky můžete přejít rovnou na detail výzvy a provedení platby. Po připsání platby a potvrzení ze strany současného i nového držitele pak bude žádost o změnu držitele zpracována.

Platnost žádosti a její přeposlání

 • Standardní doba platnosti žádosti je 30 dní od vystavení.
 • Změnu platnosti (posunutí expirace) lze provést kliknutím na příslušnou ikonu viz snímek níže. Na výběr máte ze 3 možnosti: 7, 14 a 30 dní.
 • Posunutím expirace se žádost také automaticky přepošlete na kontakty stávajícího a budoucího držitle.

posunuti_expirace_zadosti_drzitel_domeny.jpg

Off-line změna držitele domény

Postup je stejný jako v případě on-line změny. Rozdil je pouze v tom, že po vygenerování změny žádosti na změnu držitele si stáhnete papirovou žádost kliknutím na ikonu PDF souboru. Papírovou žádost s úředně ověřeným podpisem nám pak zašlete na naši adresu ZONER a.s., Nové Sady 18, Brno 60200.

Pokud budete mít nějaké dotazy ohledně stavu vaší žádosti, neváhejte se obrátit na naši zákaznickou podporu.