Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Změna držitele domény

Základní informace

  • Změnu lze zadat pouze prostřednictvím současného registrátora domény.
  • V případě změny prostřednictvím registrátora ZONER lze změnu držitele provádět pouze v zákaznické administraci, kde je doména v danou chvíli vedena.

Jak na změnu držitele domény u ZONERu

Přihlaste se do zákaznické administrace, kde je doména vedena. V dalším kroku přejděte na detail domény, kam se dostanete z Přehledu služeb nebo přes vyhledávací pole umístěné vpravo nahoře - viz snímek níže.

V detailu domény zvolíte záložku Správa domény, kliknete na odkaz Změna držitele domény. Dále pak v tabulce zvolíte možnost Vybrat držitele domény.

Následně můžete zvolit, jaký kontakt si přejete pro nového držitele vybrat:

  • nový - pokud ještě nebyly požadované údaje použity v žádném jiném kontaktu, můžete zde vytvořit nový kontakt. Stačí vyplnit veškeré potřebné údaje do formuláře.
  • nový s údaji podle účtu - další možností je vytvořit nový kontakt s údaji podle vašeho zákaznického účtu. Tímto způsobem budou novému držiteli přiděleny údaje shodné s těmi, které máte na Zákaznickém účtu.
  • dále můžete vybrat jeden z již vytvořených kontaktů, které již jsou k Vašemu zákaznickému účtu přiřazené.

Jakmile budete mít vybraný správný kontakt, klikněte na tlačítko "Potvrdit" ve spodní části formuláře.

Následně uveďte emailovou adresu, na které si přejete být informováni o výsledku zadané změny držitele a dokončete kliknutím na tlačítko "Potvrdit".

Pokud najedete kurzorem myši na zadanou žádost, zobrazí se vám podrobnosti o této žádosti. Můžete zde nalézt zejména emailové adresy nového i současného držitele, kam byly odeslány emaily s odkazem pro potvrzení nebo zamítnutí změny. Pokud tyto emailové adresy nejsou k dispozici, můžete si stáhnout formulář pro offline potvrzení.

Papírovou žádost s úředně ověřeným podpisem nám pak zašlete na naši adresu ZONER a.s., Nové Sady 18, Brno 60200.

V detailu žádosti můžete také sledovat stav žádosti. Zde uvidíte, zda byla žádost potvrzena nebo zamítnuta současným nebo novým držitelem domény. Může se také stát, že žádost byla zamítnuta samotným registrátorem, v takovém případě bude uvedena i poznámka, proč k tomu došlo. Budete mít přehled o tom, jak se žádost vyvíjí a jaké kroky byly provedeny.

Rovněž zde naleznete i informaci, zde je změna držitele dané domény zpoplatněna. V případě placené změny je po vytvoření žádosti automaticky vystavena výzva k úhradě. Pod ikonou peneženky můžete přejít rovnou na detail výzvy a provedení platby. Po připsání platby a potvrzení ze strany současného i nového držitele pak bude žádost o změnu držitele zpracována.

Pokud budete mít nějaké dotazy ohledně stavu vaší žádosti, neváhejte se obrátit na naši zákaznickou podporu.