Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

FAQ - E-maily

Otázky ohledně nastavení pošty apod.

 • Pro základní správu poštovní služby slouží záložka Elektronická pošta v našem centru administrace. Záložku naleznete v detailu domény s aktivní poštovní službou. Popis všech základních funkcí, které můžete z centra administrace spravovat naleznete v sekci Správa e-mailu
 • Alternativně můžete pro správu e-mailových schránek použít administrační účet postmaster (postmaster@vasedomena.cz). Heslo k postmaster účtu naleznete v Centru administrace – otevřete si záložku Přehled služeb, poté klikněte na název příslušné domény, kde máte poštu. Následně přejděte na záložku Elektronická pošta, kde se Vám zobrazí tabulka v jejímž pravém sloupci je heslo k tomuto účtu (je skryté pod tečkami a zobrazí se, jakmile na ně najedete kurzorem).
 • K účtu postmaster se přihlásíte přes webové rozhraní a pak máte možnost zřizovat e-mailové schránky, upravovat velikost schránek, měnit schránkám hesla apod.
 • Podrobnější popis možností správy Vašich schránek, přes rozhraní Webmail naleznete v této sekci nápovědy.

 • Návody pro nastavení poštovních klientů jako je Outlook, Thunderbird, eM Client, Gmail apod. naleznete zde.

 • Jeden z mechanismů proti podvodné a nevyžádané poště, Server Policy Framework (SPF), z principu znemožňuje prosté přesměrování elektronické pošty. Více detailů k této technologii a možnostem jejího využití naleznete na stránce nápovědy, která se tomu věnuje.
 • Zjednodušeně se jedná o kontrolu, zda e-maily odeslané z adresy na určité doméně, byly odeslány ze serveru či serverů, které správce domény označil jako důvěryhodné. V případě prostě přeposlaného e-mailu ale bude výsledek této kontroly negativní, jelikož se na Váš cílový e-mail dostává z Vašeho poštovního serveru, kde se nachází Vaše adresa (například objednavky@mujobchod.cz), ovšem v poli odesilatele se nachází adresa z jiné domény (například info@cizidomena.cz). Má-li původní odesilatel SPF aktivní, probíhá tedy kontrola, zda doména v poli odesilatele má ve svém SPF záznamu povoleno odesílání i z Vašeho poštovního serveru (což s nejvyšší pravděpodobností nemá).
 • Důsledkem tedy je, že pokud původní odesilatel e-mailu má na své doméně aktivní SPF, dojde u přeposlaného e-mailu v koncové schránce buď ke smazání, nebo označení jako nevyžádaná či podezřelá pošta - podle toho, jak to má odesilatel nastaveno v SPF záznamu.
 • Z důvodu všeobecného rozšíření SPF je vhodnější zvolit jiný způsob přijímání pošty z více e-mailových schránek. Nejjednodušší řešení je používat e-mailový klient a do něj si přes IMAP či POP3 přidat všechny e-mailové schránky, které používáte. Ostatní řešení implementují přímo někteří poskytovatelé e-mailu, například POP3 připojení dalšího e-mailového účtu k účtu Gmail.
 • Pokud chcete poštu s SPF záznamem přeposílat, tak na schránce můžete zapnout funkci SRS, Sender Rewriting Scheme. Přepíšete tím adresu původního odesílatele. SPF se tedy bude kontrolovat z Vaší domény.
 • Návod na nastavení funkce SRS případně naleznete v naší nápovědě.

 • Stačí vytvořit další filtr, který poté přetáhnete nad filtr s názvem Zoner Antispam. Přesnější postup vytvoření filtru naleznete na stránce nápovědy o filtrování správ. Tento filtr bude mít následující pravidlo: Odesilatel - Obsahuje - a vyplníte e-mailovou schránku, z níž Vám chodí zprávy nesprávně označované jako nevyžádané. Filtr bude vykonávat dvě akce, první bude Přesuň zprávu do (a vyberete si složku, například Příchozí pošta) a druhá bude Zastavit vykonávání dalších pravidel.

 • Pokud je Vaše doména obsluhována našimi DNS servery, jsou MX záznamy při zřízení poštovní služby automaticky nastaveny tak, aby pošta směrovala na naše poštovní servery.
 • V případě, že je doména obsluhována jinými než našimi DNS servery, je zapotřebí nastavit následující MX záznamy:
 • Cíl: relay.zoner.com - Priorita: 1 - TTL: 3600
 • Cíl: 10mx.zoner.com - Priorita: 10 - TTL: 3600
 • Cíl: 15mx.zoner.com - Priorita: 15 - TTL: 3600
 • Jméno bude vždy @ (tedy pouze znak zavináče)

 • SPF (Sender Policy Framework) je technologie sloužící k ochraně před podvodnou poštou.
 • Nastavuje se pomocí TXT záznamu na DNS, kde určíte, ze kterých serverů je na Vaší doméně možné odesílat poštu. Také můžete určit, jak má příjemce naložit se zprávami, které byly přijaty odjinud. Je možné nastavit, že budou cílovou schránkou rovnou odmítnuty, případně zpracovány jako nevyžádaná pošta.
 • Detailnější popis nastavení naleznete na této stránce nápovědy.

 • DKIM (DomainKeys Identified Mail) je technologie pro zvýšení důvěryhodnosti e-mailů, která také napomáhá k odhalení podvržených zpráv.
 • Je-li DKIM na Vaší poštovní službě aktivní, odesílané e-maily jsou podepisovány privátním klíčem domény odesílatele a tento podpis je uložen v hlavičce e-mailu. Server příjemce porovná tento podpis s veřejným klíčem uloženým v DNS záznamech domény.
 • Jelikož dochází k periodické rotaci klíčů, které jsou pak ukládány na DNS server, pro funkčnost této technologie je zapotřebí mít nastavené naše nameservery.
 • Jsou-li na doméně nastaveny naše nameservery, stačí podepisování DKIM zapnout po přihlášení do webmailu na účet postmaster příslušné domény. Poté kliknete na Nastavení -> Nastavení domény -> Zabezpečení a tam příslušným přepínačem zapnete Podepisování DKIM.
 • Podrobněji je technologie DKIM popsaná na této stránce nápovědy.

 • DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) je doplněk k technologiím DKIM a SPF, který pomáhá zvyšovat důvěryhodnost Vaší e-mailové komunikace. Umí také posílat souhrnné zprávy o e-mailech odeslaných z Vaší domény, což Vás může upozornit na nesprávně nastavené DKIM či SPF, případně na to, že se někdo pokouší odesílat podvodnou poštu vydávající se za poštu z Vaší domény.
 • Aktivaci DMARC provedete přidáním TXT záznamu na DNS, kde určíte, jak má příjemce nakládat s e-maily, které neprošly kontrolou SPF či DKIM. Případně můžete určit, na kterou adresu si přejete zasílat zprávy o fungování tohoto mechanismu.
 • Pomocí DMARC záznamu může správce domény určit, jak má příjemce naložit s poštou, která pochází z adresy na Vaší doméně, ale kontrola shody SPF a DKIM je vyhodnocena jako negativní. Lze tedy nastavit, zda má být propuštěna (pak DMARC slouží pouze k zasílání zpráv o nevyhovující elektronické poště), případně zda s ní má být nakládáno jako s nevyžádanou poštou, nebo je možné ji nechat příjemce odmítnout.
 • Podrobnější informace o této technologii a možnostech nastavení si můžete přečíst na stránce nápovědy o DMARC.