Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Změna velikosti mailboxu

Standardní velikost mailboxu je po vytvoření 200 MB. Kvótu lze běžně škálovat v rozmezí od 5 MB do 5.000 MB.  Změnu velikosti provádíte prostřednictvím webovém rozhraní na adrese https://webmail.zoner.com přes admin účet postmaster@.

1. Účet postmaster -> Nastavení ->  Nastavení domény -> Seznam mailboxů -> Editovat mailbox.

2. Zvolíte možnost Změna velikosti mailboxu a zadáte novou hodnotu velikosti mailboxu.  Pokud u mailboxu potřebujete kvótu nad 5.000 MB, aktivujte si službu Schránka XXL