Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

US - USA

Správcem domény US je NeuStar, Inc.

Registrace

 • registrace domény .us může být provedena každým jednotlivcem nebo firmou bez ohledu na národnost
 • doménu je možné registrovat na 1-10 let

Prodloužení

 • doménu je možné prodlužovat o 1-10 let
 • po expiraci je doména po 28 dní v karanténě, po kterou lze prodloužit, v tuto dobu nelze na doméně provádět žádné úpravy
 • pokud není doména stále prodloužena, dostane se doména do fáze Redemption, ze kterého je možné ji obnovit za vyšší poplatek (dle platného ceníku)
 • po uplynutí těchto 30 dní je doména určena ke zrušení a nelze ji již obnovit
 • jakmile je doména zrušená, je možné ji znovu zaregistrovat

Transfer

 • transfer je zahájen na základě authid (na vyžádání poskytne současný registrátor), poté dorazí na email držitele odkaz pro potvrzení převodu
 • zpoplatněn - po převodu je doména prodloužena o rok
 • dokončení transferu může trvat 1 - 5 dní

Změna vlastníka

 • zdarma
 • na základě písemné žádosti s úředně ověřenými podpisy obou zúčastněných stran

Změna DNS serverů