Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Upozornění na zaplnění prostoru mailboxu

Každá schránka v našem poštovním systému má limit pro objem uložených zpráv, po jehož dosažení je příjem dalších zpráv automaticky zablokován, dokud není promazán její obsah, nebo nedojde k navýšení velikosti schránky. Pro možnost předcházet těmto situacím je též možné nastavit percentuální kvóty, při jejichž dosažení vás systém automaticky upozorní do konkrétní schránky či na zvolenou alternativní adresu.

Po přihlášení do schránky přes rozhraní https://webmail.zoner.com/ zvolte v levém menu Nastavení, pak přejděte do části Nastavení mailboxu nebo Nastavení domény (podle toho, zda nastavujete upozornění celé domény jako postmaster, a nebo pro konkrétní schránku) a zvolte možnost Upozornění na zaplnění. Upravte požadované hodnoty a změny uložte.

Nastavení upozornění má dvě úrovně – na úrovni správce pro celou doménu, tedy ve schránce postmaster, a pak pro každou schránku jednotlivě. První obrázek ilustruje nastavení ve schránce postmaster pro celou doménu, druhý pak pro konkrétní mailbox.

Služba Z-mail nabízí možnost kontroly obsazenosti konkrétní e-mailové schránky. Zároveň umožňuje individuální nastavení zasílání informačních e-mailů na více úrovních nastavení. Tímto způsobem budete mít vždy přehled o tom, kolik volného místa v daném e-mailu máte ještě k dispozici. Služba je přitom koncipována tak, že i v případě kompletního zaplnění e-mailové schránky vám přijde informační e-mail s návrhem dalšího řešení.

E-mailová zpráva, kterou jste obdrželi, je zasílána automaticky v momentě, kdy e-mailová schránka dosáhne dané kvóty zaplnění. Tato zpráva tak umožňuje předcházet komplikacím spojených s přeplněním schránky a tím způsobenou nefunkčností. Níže uvedené postupy jsou určeny jak pro majitele e-mailové schránky, tak pro správce domény. Ne všechny možnosti však může využít majitel i správce domény současně.

Jestliže tuto zprávu obdržíte, doporučujeme následující možnosti řešení:

  1. Vymazat staré zprávy v e-mailové schránce – může provést pouze majitel e-mailové schránky.
  2. Vysypat koš v e-mailové schránce – může provést pouze majitel e-mailové schránky, a to jednorázově či nastavit automatické vysypávání koše. 
  3. Upravit nastavení filtrů v případě nastavení – uchovávat kopie zpráv na serveru – může provést majitel e-mailové schránky. Podrobnější informace k nastavení filtrů.
  4. Navýšit kapacitu e-mailové schránky – může provést pouze správce.