Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Webhosting Linux – SSH protokol

Naši zákazníci mohou využívat pro přístup k linuxovému webhostingu zabezpečený protokol SSH místo FTP či jeho zabezpečené varianty FTPS.

Co je to SSH ?

SSH (Secure Shell) je zabezpečený komunikační protokol v počítačových sítích, které používají TCP/IP. Používá se pro komunikaci s webovým serverem a pro přenost dat na server. V praxi je jeho použití v SSH klientovi velmi podobné jako práce přes FTP. Výhodou je fakt, že protokol SSH je vždy šifrovaný bez dalších úprav a nastavení, narozdíl od FTP respektive FTPS.

Aktivace a deaktivace SSH

Přístup k SSH můžete povolit či zakázat přímo v detailu domény v Centru administrace:

  • v Přehledu služeb si otevřete kliknutím na název domény její detail
  • v pravém sloupci uvidíte název serveru, na kterém běží Vaše služba, jeho IP adresu a kolonku Přístup k SSH. Je-li zámek zamčený, je přístup přes SSH zakázaný
  • kliknutím na ikonu zámku přístup přes SSH povolíteodemčeno.png, či zakážete zamčeno.png

Nastavení SSH klienta

 • Adresa serveru, na kterou se připojujete:
  • pro zákazníky sdíleného webhostingu: ssh.czechia.com
  • pro zákazníky služeb ZonerCloud a Managed server: IP adresa vašeho serveru nebo doména ve tvaru nazevserveru.zarea.net
 • Zabezpečené přihlášení pomocí SSH klíče je povoleno pouze u VPS s administrací
 • Port pro SSH je standardní port 22
 • Uživatelské jméno a heslo je shodné s údaji pro FTP. Na SSH se můžete přihlásit pouze přes hlavní účet.
 • RSA fingerprint ssh.czechia.com je: f8:0f:94:b7:4c:de:54:ea:0e:2a:b7:d4:10:8d:d7:b9

Kromě grafického klienta WinSCP apod. můžete použít i klienta pro práci s konzolí (např. PuTTY). Případně máte také možnost spustit si na serveru program Midnight Commander (mc).

Použít můžete tyto příkazy:

 • bash, cp, dircolors, ls, mkdir, mv, rm, rmdir
 • sh, du, groups, id, ssh, scp, more, less
 • cat, sed, mc, mcedit, grep, clear, sftp-server, ssh-keysign
 • find, ftp, chmod, zip, unzip, vi, vim, nano, wget
 • tar, gzip, gunzip, zcat, bzip2, bunzip2, bzcat

Příkazy mysql a mysqldump lze použít tak, ze si v zákaznickém centru povolíte přístup do databáze ze své IP adresy. Zde již není třeba využívat SSH přístup.