Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Nastavení přístupu k databázi MySQL

U databáze MySQL je standardně nastaven přístup pouze z webhostingových serverů a z poskytovaného rozhraní pro správu databáze (phpMyAdmin). Jestliže potřebujete zřídit další přístupy z jiných IP adres, je možné si je nastavit přímo v administraci Vašeho zákaznického účtu. Zřízení dalšího přístupu doporučujeme především pro krátkodobé administrativní zásahy, s tím, že po skončení zásahu jej opět zrušíte. Z důvodů bezpečnosti není vhodné povolovat přístup z počítačů, u kterých si nejste jisti jejich zabezpečením (cizí počítače, internetové kavárny, ...).

Postup nastaveni vzdáleného přistupu k databázi MySQL:

1.přihlaste se na svůj zákaznický učet na adrese https://admin.{nazevserveru}
2.v sekci seznam používaných služeb klikněte na tlačítko detail
3.v sekci prvky služby klikněte na tlačítko detail u SQL databáze
4.dále použijte záložku dostupné operace - Editovat přístup k databázi

Typy oprávnění

"MySql 5.x default": povoluje práva SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES, CREATE VIEW, SHOW VIEW, CREATE ROUTINE, ALTER ROUTINE, EXECUTE

"MySql 5.x default + LOCK TABLES": povoluje práva SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES, CREATE VIEW, SHOW VIEW, CREATE ROUTINE, ALTER ROUTINE, EXECUTE, LOCK TABLES

"SELECT, INSERT, UPDATE": povoluje práva SELECT, INSERT, UPDATE

"MySql 4.x default": povoluje práva SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES

"MySql 4.x default + LOCK TABLES": povoluje práva SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES

Důležité upozornění:

Nastavení vnější IP adresy je povoleno z důvodu bezpečnosti pouze pro správu (administraci) databáze a není určeno pro automatizované dotazy z jiných serverů. Při porušení tohoto pravidla administrátor bez oznámení zruší nastavený přístup.