Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Ochrana domén nevyužívajících poštu

Pokud Vaše doména není určena k odesílání a přijímání emailové komunikace, je vhodné doménu opatřit následujícími DNS záznamy, které znemožní potenciální zneužití jejího jména k rozesílání spamu a zefektivní proces odmítání příchozích zpráv.

Odchozí pošta

Pro prevenci proti potenciálnímu zneužití doménového jména k odesílání nevyžádaných zpráv přidejte následující TXT záznamy. Jedná se o kombinaci SPF záznamu pro hlavní doménu včetně subdomén, DKIM a DMARC.

Jméno Typ Text TTL
@ TXT v=spf1 -all 3600
* TXT v=spf1 -all 3600
*._domainkey TXT v=DKIM1; p= 3600
_dmarc TXT
v=DMARC1;p=reject;sp=reject;adkim=s;aspf=s 3600

Příchozí pošta

Pokud u domény nejsou uvedeny poštovní MX záznamy, server odesilatele se zprávu ještě pokusí doručit na IP adresu hlavního A záznamu domény, což zbytečně generuje požadavky jak na straně serveru odesilatele, tak serveru pod IP adresou A záznamu. Přidáním následujícího "Null MX" záznamu do DNS sekce pro MX záznamy poštovnímu serveru odesilatele přímo sdělíte, že doména poštu nepřijímá.

Jméno Typ
Text TTL
@ MX
. (uvádí se zde pouze tečka)
3600