Portál technické podpory

Pokud zde nenajdete to, co jste hledali, neváhejte nás kontaktovat.
Potřebné informace pro vás rádi doplníme.

Co je to DNS

V Internetu existují tzv. DNS servery, které mají uloženou databázi doménových jmen s informacemi, na kterém serveru (počítači) se domény nacházejí. Ve chvíli, kdy do internetového prohlížeče napíšete www adresu domény (např. www.nazev-domeny.cz) a požadavek odešlete, Váš počítač se zeptá některého z DNS serverů na IP adresu, kde se doména nachází, připojí se k ní a internetový prohlížeč zobrazí www stránku.

Jak spravovat DNS

 1. Přihlásíte se do Centra administrace na adrese http://admin.czechia.com
 2. V Seznamu služeb klikněte na doménu, u které budete chtít editovat DNS záznamy
 3. V horní menu vyberte záložku DNS manažer

dns-manazer.png

Vysvětlení jednotlivých pojmů:

 • A záznam
  Slouží pro směrovaní domeny 2. řádu ( značena jako "@") a subdomén na IPv4 adresu serveru (rozumněno serveru, kde má být hostována Vaše doména)
 • AAAA záznam
  Slouží pro směrovaní domeny 2. řádu ( značena jako "@") a subdomén pomocí IPv6 adresy.
 • CNAME záznam
  Slouží pro směrování subdomén na jmenný název serveru. CNAME záznam musím být unikátní v DNS zoně domény.  V CNAME zánamu nejsou povoleny znaky "*" a "@".
 • MX záznam
  Slouží pro nastavení poštovního serveru. Mužete zadávat pouze jmenný název serveru. Pokud budete mít pouze IP adresu na kterou si přejete směrovat MX záznam domény, je možné vytvořit v A záznamu subdoménu třetího řadu a tuto subdoménu(její jmenný tvar) uvést do MX záznamu
 • SRV záznam
  Obecný záznam pro lokalizaci služeb, který se používá pro novější protokoly (SIP, XMPP). Není tedy nutné vytvářet speciální typy záznamů pro konkrétní protokoly, jako je např. MX záznam.
 • TXT záznam
  Původně určen pro vložení lidsky čitelného textu, nyní používán například pro SPF (Sender Policy Framework - specifikuje adresy serverů, ze kterych je povoleno odesílat zprávy z dané domény)
 • CAA záznam
  Jedná se o typ DNS záznamu, který nám sděluje, jaká certifikační autorita má povoleno vystavit SSL certifikát pro určenou doménu. Tím, že CAA záznam definuje vydavatele certifikátu, je zabráněno jeho vydání neoprávněným subjektem a zvyšuje tak důvěryhodnost https spojení se serverem.
 • TLSA záznam
  Narozdíl od CAA záznamu, který slouží k zamezení samotnému vystavení podvrženého certifikátu jinou autoritou, než jaká byla v rámci záznamu specifikována, záznam typu TLSA ověřuje certifikát, který již pro doménu vystaven byl. Záznamy typu TLSA a CAA se tak vzájemně doplňují. Pro zvýšení stupně bezpečnosti je možné oba druhy záznamů využít v kombinaci s ochranou DNSSEC.

Upozornění

S ohledem na zavedení podpory technologie DNSSEC, která dále zvyšuje bezpečnost Vašich domén, jsme nuceni striktněji dodržovat pravidla RFC pro tvorbu zónových záznamů domén. Jedná se o závazná pravidla, která stanovují obsah možných záznamů a jejich kombinaci v DNS u domény.

Konkrétně je nyní třeba dodržovat následující pravidla:

 • není povolen CNAME záznam * v souladu s RFC 1912 (obvykle jej lze plnohodnotně nahradit záznamem * A)
 • není povolen CNAME záznam @
 • není povolen CNAME záznam totožného jména jako kterýkoliv jiný typ záznamu
 • (např. www IN CNAME some.hosting.cz, pokud existuje záznam www IN A 1.2.3.4 název www by byl totožný jako u A záznamu)