Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Co je to DNS

DNS (The Domain Name System ) je systém, který umožňuje počítačům přiřadit IP adresu k názvu vaší domény. V praxi se totiž internetové adresy webových serverů připojených k internetu skládají z řetězce čísel (např. 217.198.115.164 / IPV4) nebo písmen a čísel (např. 2a00:19a0:3:73:0:d9c6:73a4:1 / IPV6).

Toto zadávání IP adresy vašich  webových stránek do adresního řádku prohlížeče není však příliš přátelské a názvy domén se určitě pamatují lépe. Proto v adresním řádku webového prohlížeče místo těchto IP adres používáme názvy domén (např. Seznam.cz, facebook.com).

Požadavky na IP příslušnou adresu přiřazenou k doménovému jménu jsou překládány nebo vyřizovány v řadě kroků, na kterých se podílejí specializované stroje nazývané jmenné servery . Celý proces probíhá na pozadí a jediné, co uživatel vidí, je úspěšně načtená webová stránka, pokud je překlad doménového jména úspěšný.

Jak spravovat DNS

 1. Přihlásíte se do Centra administrace na adrese http://admin.czechia.com
 2. V Seznamu služeb klikněte na doménu, u které budete chtít editovat DNS záznamy
 3. V horní menu vyberte záložku DNS manažer

Info - v případě změny nameserverů domény kliněte zde

dns-manazer.png

Vysvětlení jednotlivých pojmů:

 • A záznam
  Slouží pro směrovaní domeny 2. řádu ( značena jako "@") a subdomén na IPv4 adresu serveru (rozumněno serveru, kde má být hostována Vaše doména)
 • AAAA záznam
  Slouží pro směrovaní domeny 2. řádu ( značena jako "@") a subdomén pomocí IPv6 adresy.
 • CNAME záznam
  Slouží pro směrování subdomén na jmenný název serveru. CNAME záznam musím být unikátní v DNS zoně domény.  V CNAME zánamu nejsou povoleny znaky "*" a "@".
 • MX záznam
  Slouží pro nastavení poštovního serveru. Mužete zadávat pouze jmenný název serveru. Pokud budete mít pouze IP adresu na kterou si přejete směrovat MX záznam domény, je možné vytvořit v A záznamu subdoménu třetího řadu a tuto subdoménu(její jmenný tvar) uvést do MX záznamu
 • SRV záznam
  Obecný záznam pro lokalizaci služeb, který se používá pro novější protokoly (SIP, XMPP). Není tedy nutné vytvářet speciální typy záznamů pro konkrétní protokoly, jako je např. MX záznam.
 • TXT záznam
  Původně určen pro vložení lidsky čitelného textu, nyní používán například pro SPF (Sender Policy Framework - specifikuje adresy serverů, ze kterych je povoleno odesílat zprávy z dané domény)
 • CAA záznam
  Jedná se o typ DNS záznamu, který nám sděluje, jaká certifikační autorita má povoleno vystavit SSL certifikát pro určenou doménu. Tím, že CAA záznam definuje vydavatele certifikátu, je zabráněno jeho vydání neoprávněným subjektem a zvyšuje tak důvěryhodnost https spojení se serverem.
 • TLSA záznam
  Narozdíl od CAA záznamu, který slouží k zamezení samotnému vystavení podvrženého certifikátu jinou autoritou, než jaká byla v rámci záznamu specifikována, záznam typu TLSA ověřuje certifikát, který již pro doménu vystaven byl. Záznamy typu TLSA a CAA se tak vzájemně doplňují. Pro zvýšení stupně bezpečnosti je možné oba druhy záznamů využít v kombinaci s ochranou DNSSEC.

Upozornění

S ohledem na zavedení podpory technologie DNSSEC, která dále zvyšuje bezpečnost Vašich domén, jsme nuceni striktněji dodržovat pravidla RFC pro tvorbu zónových záznamů domén. Jedná se o závazná pravidla, která stanovují obsah možných záznamů a jejich kombinaci v DNS u domény.

Není povoleno

 • CNAME záznam * v souladu s RFC 1912 (obvykle jej lze plnohodnotně nahradit záznamem * A)
 • CNAME záznam @
 • CNAME záznam totožného jména jako kterýkoliv jiný typ záznamu
 • (např. www IN CNAME some.hosting.cz, pokud existuje záznam www IN A 1.2.3.4 název www by byl totožný jako u A záznamu)