Portál technické podpory

Pokud zde nenajdete to, co jste hledali, neváhejte nás kontaktovat.
Potřebné informace pro vás rádi doplníme.

Jak spravovat DNS

  1. Přihlásíte se do Centra administrace na adrese http://admin.czechia.com
  2. V Seznamu služeb klikněte na doménu, u které budete chtít editovat DNS záznamy
  3. V horní menu vyberte záložku DNS manažer

dns-manazer.png

Vysvětlení jednotlivých pojmů:

A záznam
Slouží pro směrovaní domeny 2. řádu ( značena jako "@") a subdomén na IPv4 adresu serveru (rozumněno serveru, kde má být hostována Vaše doména)

AAAA záznam
Slouží pro směrovaní domeny 2. řádu ( značena jako "@") a subdomén pomocí IPv6 adresy.

CNAME záznam
Slouží pro směrování subdomén na jmenný název serveru. Za názvem serveru je vždy nutné zadávat tečku! Nelze nastavit CNAME záznamu stejné jméno, jaké je již použito v ostatních DNS záznamech domény!

MX záznam
Slouží pro nastavení poštovního serveru. Mužete zadávat pouze jmenný název serveru. Za názvem serveru je vždy nutné zadávat tečku! Pokud budete mít pouze IP adresu na kterou si přejete směrovat MX záznam domény, je možné vytvořit v A záznamu subdoménu třetího řadu a tuto subdoménu(její jmenný tvar) uvést do MX záznamu

SRV záznam
obecný záznam pro lokalizaci služeb, který se používá pro novější protokoly (SIP, XMPP). Není tedy nutné vytvářet speciální typy záznamů pro konkrétní protokoly, jako je např. MX záznam.

TXT záznam
Původně určen pro vložení lidsky čitelného textu, nyní používán například pro SPF (Sender Policy Framework - specifikuje adresy serverů, ze kterych je povoleno odesílat zprávy z dané domény)

CAA záznam
Jedná se o typ DNS záznamu, který nám sděluje, jaká certifikační autorita má povoleno vystavit SSL certifikát pro určenou doménu. Tím, že CAA záznam definuje vydavatele certifikátu, je zabráněno jeho vydání neoprávněným subjektem a zvyšuje tak důvěryhodnost https spojení se serverem.

TLSA záznam
Narozdíl od CAA záznamu, který slouží k zamezení samotnému vystavení podvrženého certifikátu jinou autoritou, než jaká byla v rámci záznamu specifikována, záznam typu TLSA ověřuje certifikát, který již pro doménu vystaven byl. Záznamy typu TLSA a CAA se tak vzájemně doplňují. Pro zvýšení stupně bezpečnosti je možné oba druhy záznamů využít v kombinaci s ochranou DNSSEC.

Upozornění

S ohledem na zavedení podpory technologie DNSSEC, která dále zvyšuje bezpečnost Vašich domén, jsme nuceni striktněji dodržovat pravidla RFC pro tvorbu zónových záznamů domén. Jedná se o závazná pravidla, která stanovují obsah možných záznamů a jejich kombinaci v DNS u domény.

Konkrétně je nyní třeba dodržovat následující pravidla:

  • není povolen CNAME záznam * (obvykle jej lze plnohodnotně nahradit záznamem * A)
  • není povolen CNAME záznam @
  • není povolen CNAME záznam totožného jména jako kterýkoliv jiný typ záznamu
  • (např. www IN CNAME some.hosting.cz, pokud existuje záznam www IN A 1.2.3.4 název www by byl totožný jako u A záznamu)