Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Konfigurace PHP direktiv

Základním kamenem konfigurace PHP je soubor php.ini. Valná většina PHP skriptů je konstruována na specifickou konfiguraci, pokud je však změněna, skript pravděpodobně nebude fungovat tak jak má, anebo vůbec. Naštěstí lze většinu parametrů hostingu uživatelsky přizpůsobit. K tomu slouží buďto .htaccess (modul Apache), nebo .user.ini (php-fpm). Pokud si nejste jisti, který ze způsobů použít, stačí se řídit jednoduchou pomůckou. Když je u domény v administraci aktivní změna PHP verze, použijete .user.ini, pokud není, tak .htaccess.

Struktura souboru .htaccess v porovnání s .user.ini

Pokud na FTP zatím vytvořen soubor .htaccess / .user.ini nemáte, učiňte tak za pomoci obyčejného poznámkového bloku, Následně soubor nahrejte do kořenového adresáře public_html.

.htaccess:
# Komentář
PHP_parametr hodnota

.user.ini
;Komentář
PHP_parametr = hodnota

(Pokročilejší z vás se mohou na server přihlásit přes SSH a konfiguraci upravovat za pomoci textového editoru - nano .user.ini / mcedit .user.ini.)

Příklady srovnání obou konfiguračních souborůKompletní seznam PHP parametrů naleznete v tomto článku.

Upozornění

Uložené změny se nemusí projevit okamžitě, nejpozději však do 5 minut.

Detekce současného nastavení PHP

Pro kontrolu vašeho nastavení doporučujeme vytvořit textový soubor (ideálně poznámkový blok)  s názvem phpinfo.php. a vložte do něj následující kód:

<?php phpinfo(); ?>

Soubor poté nahrajte na FTP do adresáře, jenž chcete otestovat. Pro zobrazení aktuální konfigurace serveru, zadejte v prohlížeči název ve tvaru www.nazevdomeny.cz/phpinfo.php

Přednastavené PHP limity na webhostingu s operačním systémem linux

Direktivy nastavované z naší strany v rámci našich linuxových programů je určena výchozí a maximální hodnota pro určité PHP direktivy. Úpravu těchto parametrů provádíme z naší strany na základě autorizované žádosti

  • upload_max_filesize
  • max_execution_time
  • max_input_time
  • memory_limit
  • post_max_size

Nastavení aktuálních parametrů si můžete ověřit přímo v Centru administrace v detailu služby. Za účelem nahrávání objemnějších šablon, instalace modulů či dalších pluginů, můžeme hodnoty dočasně navýšit nad limit stávající varianty. Po dokončení potřebných úprav hodnoty opět ponížíme.