Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

HU - Maďarsko

http://www.domain.hu/

Registrace

  • doménu HU mohou registrovat organizace a fyzické osoby, které jsou občany (resp. v případě oranizací jsou registrované) v zemi Evropské unie, CoE, EEA, EFTA, či jejich sousedících zemí, případně subjekty s ochrannou známkou platnou v Maďarsku.
  • registraci je možné provést jen na jeden rok.

Prodloužení

  • doménu lze prodlužovat o 1 rok
  • nedojde-li včas k úhradě, lze prodloužit ještě 30 dní po expiraci
  • po této lhůtě je ještě dalších 30 dní prodloužení možné formou re-registrace, kdy je doména s adekvátním doplatkem prodloužena o 1 rok

Transfer

  • zpoplatněn; doména je při něm prodloužena o rok
  • na základě písemné žádosti a dokumentů vyžadovaných maďarským registrem
  • současně lze provést i změnu vlastníka; v takovém případě se hradí zároveň i změna držitele

DNS

Změna držitele

  • na základě písemné žádosti a dokumentů vyžadovaných maďarským registrem
  • zpoplatněna; doména je poté prodloužena o 2 roky ode dne dokončení změny