Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

FR - Francie

https://www.nic.fr/en/

Registrace

  • doménu FR může registrovat osoba nebo organizace z Evropské Unie
  • doménu je možné registrovat na 1-10 let

Prodloužení

  • doménu je možné prodlužovat o 1-10 let
  • doménu je možné obnovit ještě 25 dní po expiraci

Transfer

  • na základě autorizačního kódu (auth-id)

Změna DNS serverů

Změna vlastníka

  • na základě písemné žádosti s úředně ověřenými podpisy obou zúčastněných stran
  • zpoplatněna dle ceníku