Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

FR - Francie

https://www.nic.fr/en/

Registrace

  • doménu FR může registrovat osoba nebo organizace z Evropské Unie
  • doménu je možné registrovat na 1-10 let

Prodloužení

  • doménu je možné prodlužovat o 1-10 let
  • doménu je možné obnovit ještě 25 dní po expiraci

Transfer

  • na základě autorizačního kódu (auth-id)

Změna DNS serverů

Změna držitele

  • změna držitele se provádí v zákaznické administraci v detailu domény
  • zpoplatněna dle ceníku

Validace držitele

  • doménu je pro správnou funkčnost potřeba po registraci aktivovat na emailu držitele
  • držitel obdrží po registraci, případně jednou ročně u již registrovaných domén email, kde je třeba potvrdit validitu kontaktu. Tento email držiteli dorazí z adresy support@domainvalidation.com, případně jej můžeme nechat přeposlat
  • nepotvrzení kontaktu může mít za následek znefunkčnění, nebo i smazání domény registrem