Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

DE - Německo

http://www.denic.de/

Registrace

 • doménu DE může registrovat každý žadatel bez omezení, tedy i zahraniční osoby a firmy
 • automaticky poskytujeme bezplatně německý administrační kontakt, který je pro registraci domény nezbytný

Prodloužení

 • je registrem vykonáno v den expirace
 • není-li prodloužení uhrazeno včas, je možné doménu pak obnovit ještě do 28 dní po expiraci
 • doména po expiraci spadá do karantény (TRANSIT) a v takovém případě registr zasílá držiteli domény klasickou poštou heslo, na základě kterého lze na webu registru získat auth-id nutné k obnovení domény

Transfer

 • na základě autorizačního kódu (auth-id)
 • zpoplatněn, doména je při něm prodloužena o 1 rok od data převodu

DNS

 • DNS-check; v případě vlastních nameserverů (DNS) je nutné mít na nich doménu již korektně nastavenou
 • kontrolu je možné provést zde: https://www.denic.de/en/service/tools/nast
 • změnu nameserverů provádímě na základě autorizovaného požadavku

Změna vlastníka

 • na základě písemné žádosti s úředně ověřenými podpisy obou zůčastněných stran