Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

CN - Čína

http://www.cnnic.cn/

Registrace

  • čínskou doménu lze registrovat jak pod doménou nejvyššího řádu CN, tak na subdoménách COM.CN, NET.CN, ORG.CN i CN.COM
  • pro registraci čínské domény je v případě organizace nutné dodat výpis z obchodního rejstříku či jiný ekvivalentní dokument potvrzující registraci organizace
  • v případě fyzické osoby je zapotřebí dodat kopii občanského průkazu, cestovního pasu, nebo řidičského průkazu

Prodloužení

  • není-li doména prodloužena včas před expirací, hradí se u expirované domény příplatek za vytažení domény z karantény, dle ceníku

Transfer

  • na základě autorizačního kódu (auth-id)

Změna DNS serverů

Změna držitele

  • změna držitele se provádí v zákaznické administraci v detailu domény
  • zpoplatněna dle ceníku