Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Webové aplikace v ASP.NET

Aplikace platformy Microsoft ASP.NET je definována jako sada všech souborů a spustitelného kódu, které je možné vyvolat z virtuálního adresáře a jeho podadresářů na webovém serveru, který používá IIS (Internet Information Services) na platformě Windows. Může jít např. o webové stránky (soubory HTML), stránky webových formulářů (soubory ASPX), uživatelské ovládací prvky webových formulářů (soubory ASCX), atd. Více informací o fungováni ASP.NET naleznete na Wikipedii nebo stránkách společnosti Microsoft.

Aplikační pool

V rámci našich webhostingových programů na platformě Windows máte možnost využít aplikace ASP.NET. Zřízení je možné po přihlášení do zákaznického účtu v Detailu služby u domény. Zde také můžete zřizovat další aplikace v podadresářích domény.

Aplikační pool zajišťuje efektivní izolaci nainstalovaných aplikací nebo provozovaných webů od ostatních a zároveň umožňuje vícevláknovým aplikacím v ASP.NET, aby byly efektivně zpracovávány. Nastavení aplikačního poolu je možné u varianty Windows PLUS nebo individuálních variant. Informace o nastavení aplikačních poolů jsme soustředili na této stránce. 

ASP.NET admin