Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Složky

V této části menu máte možnost vytvářet nové složky (ikona [+] ve vrchní části) a už vytvořené mazat nebo vyprázdnit jejich obsah. Složky vytvořené systémem prosím ponechejte.

Umístění

Jméno složky
Nadřazená složka

Nastavení

Režim zobrazení seznamu

Informace

Počet zpráv
Velikost
Typ složky

Přihlášené složky a levý rámec
Aktuálně přihlášené složky se zobrazují v barevné ploše. Pomocí volby "Možnosti nastavení" si můžete nastavit automatickou aktualizaci stránky. Pod tučným nadpisem "Složky" můžete stránku aktualizovat ručně kliknutím na "(aktualizovat seznam složek)".

První uvedená složka obsahuje doručené zprávy. Číslo v závorkách označuje počet nepřečtených zpráv. Toto číslo se může lišit od celkového počtu zpráv zobrazených v pravém rámci. Pod složkou INBOX se zobrazují další složky a podsložky. Jejich barvu můžete libovolně měnit pomocí schématu v "Možnostech nastavení".

Odstranit
V rozbalovacím seznamu složek můžete složky smazat. Tento seznam však nemusí obsahovat všechny zobrazené složky. Složku "Odeslaná pošta" nebo "Koš" nelze odstranit, stejně tak nelze smazat složku INBOX.

Vytvořit
Složky lze vytvořit zadáním názvu složky a kliknutím na tlačítko "Vytvořit". Jestliže si přejete, aby složka obsahovala podsložky, musíte tento požadavek zvolit v rozbalovacím seznamu složek.

Na některých mail serverech existují 2 druhy složek. Jedny obsahují zprávy, druhé složky. Jestliže pomocí volby "Možnosti nastavení" zvolíte "Složka může obsahovat podsložku", vytvořená složka bude obsahovat pouze složky. V opačném případě se budou ve složce uchovávat pouze zprávy.

Přejmenovat
Pomocí tlačítka "Přejmenovat" můžete složky libovolně přejmenovávat. Tento seznam nemusí obsahovat všechny složky zobrazené v levém rámci. Nelze přejmenovat složky "Odeslaná pošta", "Koš" a INBOX.

Přihlásit a Odhlásit
Přihlásit: zaregistrovat složku na mail serveru tak, aby se zobrazovala v seznamu.
Odhlásit: zrušit registraci na mail serveru.