Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Základní informace k CZ doméně

Pravidla pro tvorbu domény CZ

 • Doménová jména musí vyhovovat normám RFC 1034, 1035, 1122, 1123 a jakýmkoliv je nahrazujícím nebo doplňujícím normám.
 • doménové jméno může obsahovat pouze znaky [a-z,0-9,-]
 • doménové jméno musí být unikátní
 • délka doménového jména je nejvýše 63 znaků
 • doménové jméno nesmí začínat, ani končit znakem "-"
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky "-" za sebou

Podmínky pro registraci a prodloužení CZ domén

 • Zájemci o registraci domény si musí nejprve vybrat některého z akreditovaných registrátorů, prostřednictvím něhož bude veškeré administrativní i finanční záležitosti řešit.
 • Majitelem domény se může stát jakákoliv fyzická i právnická osoba bez omezení.
 • Majitel musí uvést svůj jednoznačný identifikační údaj (datum narození, číslo průkazu totožnosti, IČO) a souhlasit s pravidly registrace.
 • Domény CZ lze registrovat na 1–10 let a lze ji kdykoliv prodloužit o další roky maximálně však o 9 let, aby celkový počet let pro regsitraci nepřekročil 10 let.
 • Aktuální podmínky pro registraci CZ domén najdete zde: Pravidla registrace .cz (PDF, 141 kb)

Expirace domény CZ

V případě, že registrace doménového jména není přede dnem expirace prodloužena, vstupuje doménové jméno v den expirace na dobu 60 dnů do tzv. ochranné lhůty. Během tohoto období lze doménu kdykoliv prodloužit uhrazením poplatku za prodloužení. Registrace doménového jména zaniká uplynutím ochranné lhůty, pokud v jejím průběhu nedojde k prodloužení registrace.

Fáze ochranné lhůty

 1. Během prvních 30 dnů ochranné lhůty zůstává doména plně funkční a lze ji kdykoliv prodloužit uhrazením poplatku za prodloužení.
 2. 31. den ochranné lhůty dojde ke zrušení delegace doménového jména, tedy na doméně přestanou fungovat veškeré služby jako webová prezentace nebo pošta. I v této fázi lze doménu zprovoznit a prodloužit uhrazením poplatku za prodloužení registrace.

Akreditovaní registrátoři

Správce domény (CZ.NIC) nenabízí registraci jednotlivých domén přímo koncovým zájemcům. Ti si domény registrují prostřednictvím akreditovaných registrátorů, což jsou komerční subjekty nabízející služby registrace a správy domén svým zákazníkům.