Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Základní informace k CZ doméně

Pravidla pro tvorbu domény

 • Doménová jména musí vyhovovat normám RFC 1034, 1035, 1122, 1123 a jakýmkoliv je nahrazujícím nebo doplňujícím normám.
 • doménové jméno může obsahovat pouze znaky [a-z,0-9,-]
 • doménové jméno musí být unikátní
 • délka doménového jména je nejvýše 63 znaků
 • doménové jméno nesmí začínat, ani končit znakem "-"
 • doménové jméno nesmí obsahovat dva znaky "-" za sebou

Podmínky pro registraci a prodloužení

 • Zájemci o registraci domény si musí nejprve vybrat některého z akreditovaných registrátorů, prostřednictvím něhož bude veškeré administrativní i finanční záležitosti řešit.
 • Majitelem domény se může stát jakákoliv fyzická i právnická osoba bez omezení.
 • Majitel musí uvést svůj jednoznačný identifikační údaj (datum narození, číslo průkazu totožnosti, IČO) a souhlasit s pravidly registrace.
 • Domény CZ lze registrovat na 1–10 let a lze ji kdykoliv prodloužit o další roky maximálně však o 9 let, aby celkový počet let pro regsitraci nepřekročil 10 let.
 • Aktuální podmínky pro registraci CZ domén najdete zde: Pravidla registrace .cz (PDF, 141 kb)

Expirace a ochranná lhůta

V případě, že registrace doménového jména není přede dnem expirace prodloužena, vstupuje doménové jméno  do ochranné lhůty, která se skládá z několika fází:

 • 1. - 30. den  - Doména je stále plně funkční a lze ji kdykoliv prodloužit.
 • 31. - 60. den  - V této fázi ochranné lhůty je zrušena delegace do DNS zóny a doména se stáva nefunkční. Doménu lze stále prodloužit uhrazením poplatku za prodloužení registrace.
 • 61. den - zrušení domény. V této fázi již není možné doménu prodloužit.

Možnosti zrušení domény

Zrušení CZ domény lze provést dvěma způsoby:

 1.  Vyexpirování domény tzn. neuhradit prodlužovací poplatek.
 2.  Předčasné zrušení na základě úředně ověřené žádosti.