Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Příklad skriptu pro připojení k MySQL databázi

Pro správnou funkčnost databáze je nutné v připojovacím řetězci při specifikaci databázového serveru použít:

<název-databáze>.dbaserver.net

Jestliže využíváte pro přihlášení k databázi IP adresu, je nutné si ji upravit dle výše uvedeného příkladu, neboť v případě migrace databáze na jiný server přestane připojení k databázi fungovat.

<?php
$link=mysql_connect(<název-databáze>.dbaserver.net, "nazev_uzivatele", "heslo")
or die ("Could not connect: ".mysql_errno().": ".mysql_error()."<BR>");
print ("Connected successfully");
mysql_select_db("nazev_databaze");

// .....další příkazy a dotazy na databázi

mysql_close($link);
?>