Portál technické podpory

Pokud zde nenajdete to, co jste hledali, neváhejte nás kontaktovat.
Potřebné informace pro vás rádi doplníme.

Přesun e-mailových zpráv k CZECHIA.COM

Nejprve bude třeba si u nás zřídit mail hosting. Vybírat můžete z našich webhostingových programů, které do jednoho obsahují možnost vedení e-mailových služeb. K dispozici jsou následující možnosti:

1) Pomocí aplikace IMAPsync (převod schránek z naší strany)

Upozorňujeme, že tento typ migrace je zpoplatněn!

Ceník migrace:

 • migrace schránek do 10 ks (včetně) - 490,-Kč bez DPH
 • migrace schránek nad 10 ks - příplatek +50,-Kč bez DPH za mailbox

Pro převedení dat ze schránek od vašeho aktuálního poskytovatele je potřeba, aby se ke schránkám přistupovalo přes protokol IMAP.

Pro zdárný průběh je třeba postupovat dle následujících bodů:

 1. Prosíme o dodání přístupových údajů ke všem schránkám a přesný název serveru IMAP.

  Upozornění

  Rovněž je třeba myslet na to, aby původní schránky neměly nastaveny jednoduchá hesla, ta je třeba nejprve změnit na současném serveru. Návod na vytvoření dostatečně silného hesla naleznete v tomto článku.

 2. Pro zřízení konkrétní webhostingové varianty na doméně je třeba zaslat autorizovaný požadavek.

 3. Po spuštění služby vytvořte emailové schránky se stejnými názvy, jenž využíváte u vašeho současného poskytovatele (schránky z naší strany záměrně pro zákazníky nevytváříme kvůli zachování bezpečnosti služeb).

  Upozornění

  Pokud data ve vašich schránkách přesahují velikost nad 5 GB, je třeba jejich obsah nejprve buďto zredukovat, nebo využít doplňkové služby Schránka XXL (zpoplatněno 50,- Kč bez DPH / měsíc) + provést navýšení prostoru v rámci varianty minimálně o 5 GB za 75,- Kč bez DPH / měsíc (za každý další 1 GB vždy 15,- Kč bez DPH).

 4. Jakmile budou schránky připraveny, můžete již poštovní provoz přesměrovat k nám (tím docílíte toho, že se před dokončením migrace žádná pošta neztratí). Nabízí se dvě možnosti:

a) Změna nameserverů - Budete moci využívat technologii DKIM (nastavení našich NS je nezbytné k periodické rotaci klíčů). Dále je možné, v rámci varianty Email Pro, využít bezplatného přesměrování na vámi zvolenou URL adresu.
Názvy našich NS jsou následující:

ns1.regzone.cz
ns1.regzone.de
ns1.regzone.info
pro případ .CZ domény použijte sadu nameserverů: NSSET:ZONER

b) Změna MX záznamů - Tuto možnost využijte v případě, kdy chcete současné nastavení nameserverů zachovat. Následující MX záznamy pak nastavte u vašeho současného poskytovatele:

relay.zoner.com.
10mx.zoner.com.
15mx.zoner.com.

5. Nyní se zbývá domluvit na přesném termínu migrace staré pošty, jenž dokončíme díky vámi zaslaným přístupům.

2) Pomocí e-mailového klienta a IMAP protokolu

Přenesení e-mailových zpráv do systému Z-mail (ZONER-mail) bude vyžadovat zřízení e-mailové schránky v rámci připravovaného webhostingu + přístupové údaje, které při vytváření schránky získáte.

Následně postupujte dle níže uvedených bodů:

 • Pokud již využíváte nějakého poštovního klienta pro práci s emaily, stačí vytvořit nový emailový účet pro schránku na našem serveru. Postup pro nastavení poštovních klientů uvidíte v tomto článku.
  Důležité je zvolit protokol (typ účtu) IMAP.
 • Pokud žádný poštovní klient zatím nepoužíváte, vytvoříte účty pro obě schránky - jak na původním serveru, tak i na našem.
  Opět pro oba účty zvolíte protokol (typ účtu) IMAP

Poté stačí zprávy v poštovním klientu označit, a myší přetáhnout do příslušné složky v účtu na našem serveru. Poštovní klient je nejprve lokálně zkopíruje a následně provedete synchronizaci. Tímto způsobem je možné přenést zprávy ze všech složek, a zůstanou u nich zachovány všechny parametry - datum doručení, informace o tom zda byla zpráva přečtená či nikoli, atd.

Upozornění

Na poštovním systému Z-mail není možné vytvořit podsložku ve složce Doručená pošta.