Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Migrace elektronické pošty k ZONERu

Přesun poštovních dat není pro běžného uživatele vždy jednoduchá záležitost. Existuje mnoho faktorů, které mohou migraci negativně ovlivnit a poškodit tím Vaše data. Pokud nemáte s přesunem poštovních dat zkušenosti, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím autorizovaného požadavku a požádejte nás o asistovanou migraci elektronické pošty.

Postup je zpravidla následující

  1. Aktivujete si u nás e-mail hosting pro Vaši doménu (je také součástí webhostingových variant, pokud převádíte i webovou prezentaci).

  2. Po přihlášení do centra administrace si v detailu služby pod záložkou Elektronická pošta vytvoříte nové emailové schránky a nastavíte jejich požadovanou velikost. Tyto nové schránky si následně můžete ihned nakonfigurovat do Vašeho e-mailového klienta, nebo se ke schránkám přihlašovat skrze webové rozhraní https://webmail.zoner.com/.

  3. Provést změnu MX záznamů a migraci dat schránek, kde existují dvě možnosti:

   a) Asistovaná migrace, kdy migraci dat schránek provedeme z naší strany. Zde od Vás budeme potřebovat seznam schránek, u kterých chcete data přesunout, dále pak hesla k těmto schránkám a název IMAP serveru u Vašeho současného poskytovatele e-mail hostingu. Synchronizaci dat schránek následně provádíme skrze nástroj imapsync a bude zachována i původní složková struktura. Služba asistované migrace dat schránek je zdarma.


   b) Druhou možností je migrace bez naší asistence, kdy migraci dat můžete provést vytvořením zálohy původní schránky skrze Vašeho e-mailového klienta a tuto zálohu následně naimportovat do (zatím prázdné) nově vytvořené schránky. Případně je možné obě schránky nakonfigurovat do stejného e-mailového klienta a data kopírovat z jedné schránky do druhé ručně.


   V případě migrace bez naší asistence se doporučuje provedení změny původních MX záznamů na naše zhruba hodinu před provedením migrace (nebo vytvořením zálohy skrze e-mailového klienta). Ve většině případů do hodiny od změny MX záznamů začnou nově příchozí zprávy adresované Vaší doméně chodit do nově vytvořených schránek pod naší správou. Pokud by se migrace dat provedla příliš brzo, mohly by některé nové zprávy zůstat v původních schránkách.

   V případě asistované migrace je možné provést první synchronizaci schránek před změnou MX záznamů a dodatečnou synchronizaci po změně MX záznamů, což zaručuje plynulejší přechod a přesun všech zpráv.

   Naše MX záznamy:

   Doména Priorita TTL Mailserver
   @ 1 3600 relay.zoner.com.
   @ 10 3600 10mx.zoner.com.
   @ 15 3600 15mx.zoner.com.

   Současně také doporučujeme nastavit, nebo upravit SPF záznam u Vaší domény viz. naše nápověda pro SPF.


  4. Jakmile jsou data přesunuta a po důkladné kontrole naznáte, že je vše v pořádku, můžete přistoupit ke zrušení původního e-mail hostingu.