Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Přesměrování na HTTPS pomocí souboru web.config

Následující kód souboru vložte do souboru web.config v hlavním adresáři webu, což je hlavní konfigurační XML soubor ASP.NET aplikace.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 <configuration>
  <system.webServer>
   <rewrite>
    <rules>
     <rule name="HTTP to HTTPS redirect" stopProcessing="true">
      <match url="(.*)" />
      <conditions>
       <add input="{HTTPS}" pattern="off" />
      </conditions>
      <action type="Redirect" redirectType="Permanent" url="https://{HTTP_HOST}/{R:1}" />
     </rule>
    </rules>
   </rewrite>
  </system.webServer>
 </configuration>

Více o konfiguraci tohoto souboru najdete na webu Microsoft MSDN Library.