Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Podpora BIMI a VMC v rozhraní ZONER Webmail

ZONER Webmail podporuje zobrazení loga odesilatele pomocí BIMI a VMC. Zde se dozvíte více o tom, jak to funguje a jaká jsou pravidla pro zobrazení loga odesilatele v mailboxu ZONER Webmail.

Co je to BIMI a VMC

BIMI (Brand Indicators for Message Identification) je specifikace, která umožňuje značkám přidávat ověřené logo ke svým e-mailovým zprávám. Cílem je zvýšit důvěryhodnost e-mailové komunikace a snížit riziko phishingových útoků. Když uživatel obdrží e-mail od organizace používající BIMI, logo značky se zobrazí vedle zprávy ve schránce. BIMI vyžaduje, aby e-mailové zprávy byly autentizovány pomocí DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance), což zvyšuje celkovou bezpečnost e-mailových systémů. Tímto způsobem BIMI nejen zvyšuje viditelnost a uznání značky, ale také podporuje lepší zabezpečení proti e-mailovým podvodům.

VMC (Verified Mark Certificate) je certifikát vydávaný certifikačními autoritami, který je nezbytný pro implementaci BIMI. VMC potvrzuje, že logo použité v BIMI skutečně patří dané organizaci. Certifikační autority prověřují vlastnictví a autenticitu loga před vydáním VMC, čímž zajišťují, že pouze ověřené značky mohou využívat své logo v e-mailové komunikaci. VMC tedy přidává další úroveň důvěryhodnosti a bezpečnosti k e-mailům, protože zaručuje, že logo zobrazené vedle zprávy pochází od legitimní organizace. Společné použití BIMI a VMC tak poskytuje silný nástroj pro ochranu značky a zvyšování důvěry uživatelů v e-mailovou komunikaci.

Zobrazení loga odesilatele

Zobrazení loga odesilatele funguje za předpokladu, že odesilatel používá BIMI a má vydán VMC certifikát potvrzující jejich právo využívat dotyčné logo. Za splnění těchto podmínek a ověření platnosti certifikátu ze strany rozhraní Webmail dojde k zobrazení loga vedle jména odesilatele.

vmc-v-zoner-webmail.png

Pokud vidíte vedle jména odesilatele i logo jeho firmy, máte jistotu, že zpráva opravdu pochází od něj. Logo by se nezobrazilo bez toho, aby byla doména zabezpečena pomocí technologie DMARC, která zamezuje podvržení adresy a zneužití domény útočníkem. Logo vedle odesilatele znamená maximální důvěryhodnost e-mailu.

Náš Webmail vyžaduje pro zobrazení loga doložení práva ho používat pomocí VMC certifikátu (používáme typ BIMI záznamu Records with Evidence Documents). Žádné další podmínky pro zobrazení loga neuplatňujeme.

FAQ - často kladené otázky

  • Certifikát VMC získáte od SSLmarket.cz a Digicertu. Navštivte produktovou stránku pro více informací.