Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Plánovač úloh (CRON)

Plánovač úloh (CRON) je program běžící na našem serveru, kterému můžete určit, co má kdy spustit. Můžete jej použít pro spouštění skriptů provádějících pravidelnou údržbu databáze, zálohování, stahování určitých informací a podobně.

Abyste mohli na některé ze služeb nastavit naplánované úlohy, nejdříve si vyhledejte v Seznamu služeb doménu, pro kterou je budete nastavovat a klikněte na její název.

domény filtr eu.png

Plánovač úloh má svou záložku vedle záložek Základní údaje a Elektronická pošta.

Po kliknutí na odkaz  se Vám otevře nabídka pro nastavení nové naplánované úlohy.

Parametry, které můžete úloze nastavit

 • URL - sem vložíte odkaz na skript, který se bude spouštět i s případnými parametry. Zadáváte jej ve tvaru https://moje-domena.cz/skripty/skript.php?promenna=hodnota
 • Spouštění - zde zvolíte frekvenci provádění úlohy. Nejvyšší možná frekvence spouštění je jednou za minutu, nejnižší jednou za měsíc.
 • Kdy - zde upřesníte, kdy přesně má docházet ke spouštění úlohy, na snímku výše vidíte, že například u měsíční lze nastavit i kolikátý den v měsíci a v kolik hodin se má úloha spouštět.
 • Poznámka - slouží pro zapsání Vašeho vlastního popisu, kterým si můžete úlohu pro větší přehlednost označit. Bude se zobrazovat v této tabulce naplánovaných úloh.

Operace s vloženými úlohami v menu

 • do nastavení úlohy se dostanete pomocí tlačítka a můžete tam upravit veškeré parametry úlohy, jak jsou rozepsané výše
 • spouštění automatické úlohy můžete zakázat kliknutím na tlačítko čímž vypnete pravidelné provádění této úlohy. Jakmile ji budete chtít opět spustit, stačí kliknout na tlačítko které se pak bude zobrazovat místo něj
 • pokud chcete vyzkoušet funkčnost skriptu, stačí kliknout na tlačítko Po spuštění se Vám vypíše i kód HTTP, se kterým volání úlohy skončilo, ideálně tedy 200, čili OK
 • pro vymazání úlohy ze seznamu slouží poslední tlačítko 

Podrobnosti ke zpracování volaného skritpu

 • Požadavky jsou spouštěny ze serveru nereid.czechia.com (217.198.112.79).
 • Timeout do jakékoliv první odezvy na HTTP GET požadavek je 2 minuty. Následný timeout na načtení dat odezvy je 3 minuty. Tento timeout se resetuje po každé "dávce" dat, co přijde ze serveru.
 • Pokud je třeba držet cron skript delší dobu otevřený, stačí průběžně každé cca 3 minuty něco malého vypisovat, aby server detekoval aktivní skript. Je třeba mít ve skriptu vypnuto cachování odpovědi na PHP, aby si tyto zápisy PHP nehromadilo v bufferu.
 • Maximální objem přečtených dat je 10MiB. Po přečtení >=10MiB se spojení ukončuje bez ohledu na možná další příchozí data ze serveru.