Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Microsoft Outlook 2013/2016

V následujícím návodu si ukážeme, jak správně nastavit poštovního klienta Microsoft Outlook 2013/2016. Nastavení poštovních klientu MS Outlook 2013 a 2016 je velice podobné. Pro ilustraci si nastavení ukážeme na verzi MS Outlook 2016.

Základní nastavení MS Outlook 2016

Při prvním spuštění poštovního klienta MS Outlook 2016 se nám zobrazí dialogové okno, ve kterém budeme vybídnuti k přidání nového E-mailového účtu. Pokud máme již MS Outlook nainstalován, tak přihlašovací stránku vyvoláme po rozkliknutí odkazu Soubor. Pro připojení naší e-mailové schránky následně klikneme na odkaz Přidat účet

V dalším kroku budeme vybídnuti k připojení e-mailové schránky do MS Outlook.

Zadáme tedy potřebné přístupové údaje:

 • Jméno: Tato zadaná položka se projeví, jako jméno odesilatel našich e-mail. V tomto ilustativním případě jsme zvolili jméno Novák
 • E-mailová adresa: Zde uvedeme název naší e-mailové schránky. V tomto ilustrativním případě jsme použili adreesu "novak @ nazev-domeny.cz"
 • Heslo: Do tohoto pole vložíme platné heslo naší e-mailové schránky.

Následně  klikneme na odkaz Další. Provede se test dostupnosti poštovní schránky. Zobrazí se Vám dialogové okno.

MS Outlook rozpoznal, že daná e-mailová schránka existuje, nicméně nenalezl automaticky možnost šifrovaného připojení. Tuto informaci můžeme prozatím ignorovat a pokračujme v nastavení kliknutím na odkaz Další

V případě, že se nám zobrazí toto dialogové okno, automatické nastavení MS Outlook se úspěšně povedlo. MS Outlook nám defaultně nastavil nešifrované spojení a typ účtu POP3.  V případě, že jsme s daným nastavením spokojeni, tak klikneme na odkaz Dokončit.

Pokročilé nastavení MS Outlook 2016

Chceme-li například využít šifrované spojení mezi serverem a MS Outlook, či změnit typ účtu z POP3 na IMAP, tak zaškrtneme odkaz Změnit nastavení účtu. Zobrazí se nám dialogové okno.

Klikneme na odkaz Další. V následujícm kroku můžeme provést úpravu defaultního nastavení našeho účtu v MS Outlook 2016.

Můžeme tedy změnit typ účtu na:

 • POP3 - Tento typ účtu stahuje poštu ze serveru přímo do Vašeho počítače. Je tedy vhodný v případě, že Vaše schránka není dostatečně velká, anebo přistupujete k poště pouze z jednoho zařízení
 • IMAP - Tento typ účtu ponechá zprávy na serveru a do klienta stahuje jejich obraz. Je tedy vhodný v případě, že poštu spravujete z vícero zařízení a poštu potřebujete mít neustále k dispozici. 

Nastavit adresu serverů na:

 • Server pro příchozí poštu:
  • IMAP.ZONER.COM  - pokud máme nastaven tym účtu IMAP
  • POP3.ZONER.COM - pokud máme nastaven typ účtu POP3
 • Server pro odchozí poštu na:
  • SMTP.ZONER.COM

Pro podrobnější nastavení serverů pro odchozí a příchozí poštu klikneme na tlačítko Další nastavení.

V dialogovém okně nejprve zvolíme možnost pro nastavení Serveru pro odchozí poštu. Pro správnou funkčnost odchozí pošty v MS Outlook je nutné nastavit ověření serveru pro odchozí poštu, a to zaškrtnutím odkazu Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření. Zvolíme taktéž, aby se použila stejná nastavení, jako pro server příchozí pošty. Poté klikneme na odkaz Upřesnit, kde budeme moci nastavit konkrétní parametry serverů a taktéž zabezpečené/ šifrované spojení MS Outlook s poštovním serverem.

Nastavení šifrování

V tomto dialogovém okně máme možnost provést úpravu spojení mezi serverem a MS Outlook, tedy nastavit například zabezpečené/ šifrované spojení přes TLS. Zvolením konkrétního typu šifrování se Vám automaticky upraví i číslo portu, jehož prostřednictvím bude probíhat komunikace mezi MS Outlook a poštovním serverem. Více informací o zabezpečeném spojení naleznete v tomto článku

Po provedení potřebného nastavení klikněte na odkaz OK. Poté proběhne opět test ověření Vašeho účtu v MS OUtlook.

Následně se zobrazí dialogové okno, kde vidíme, že nastavení proběhlo úspěšně a můžeme kliknout na odkaz Zavřít. Tím nastavení účtu můžeme považovat za ukončené a plně se již věnovat správě pošty v aplikaci MS Outlook.

Pokud se v průběhu nastavování poštovního účtu zobrazí nějaké chybové hlášení, anebo se nastavení nepodařilo, kontaktujte naši zákaznickou podporu. Případně prověřte, zdali máte zadány veškeré údaje správně, a zdali chybové hlášení neodpovídá některému z příkladů uvedeného níže.

Problémy při nastavení a častá chybová hlášení

Níže si uvedeme několik častých problémů při nastavování poštovního klienta MS Outlook 2013/2016

Chyba při ověření poštovního účtu

Viz ilustrační obrázek níže:

Chybové hlášení nás informuje o tom, že se aplikaci MS Outlook nepodařilo přihlásit k Vaší e-mailové schránce. Může to znamenat, že poštovní služba na doméně již neexistuje, je pozastavena, anebo je jen špatně zadaný název Vaší e-mailové schránky, či heslo. Doporučujeme v tomto případě prověřit všechny výše uvedené možnosti a pokusit se přihlášení opakovat.

Chyba při ověření serveru 

Chybové hlášení může mít vícero podob a většinou konkrétně informuje, kde se stala chyba při ověření poštovního serveru. Níže si uvedeme několik příkladů a jejich řešení:

Uvedená chybová hlášení jsou pouze ilustrativního charakteru a jejich znění se může drobně lišit.

Nepodařilo se přihlásit k serveru příchozí pošty

Dané chybové hlášení nás informuje o tom, že se nepodařilo spojit se serverm pro příchozí poštu. Příčinou může být to, že poštovní služba na Vaší doméně je pozastavena, anebo je jen špatně zadán název serveru pro příchozí poštu.

Nepodařilo odeslat zkušební e-mailovou zprávu

Dané chybové hlášení nás informuje o tom, že se nepodařilo spojit se serverem pro odchozí poštu. Příčin může být několik:

 1. Při nastavování Vašeho poštovního účtu jste nepotvrdili ověření serveru SMTP pro odchozí poštu. Jak toto ověření provést je uvedeno v nápovědě pro pokročilé nastavení MS Outlook v viz text výše.
 2. Váš poskytovatel internetového připojení blokuje jeden z portů na kterém je pošta odesílána. Nejčastěji to bývá právě port 25, který bývá defaultně nastavován u (smtp) serveru pro odchozí poštu. Nejjednodušším řešením v takovém případě bývá provést změnu nastavení serveru pro odchozí poštu tím, že namísto portu 25 nastavíte port 587. Více o funkci portů a jejich rozdílech naleznete zde.
 3. Server pro odchozí poštu je nedostupný. Poštovní služba na Vaší doméně je pravděpodobně pozastavena. V takovém případě doporučujeme kontaktovat naši zákaznickou podporu

Chyba při ověření certifikátu 

Toto upozornění se Vám může zobrazit v případě, že zvolíte možnost zabezpečeného/ šifrovaného spojení pomocí STARTLS, anebo SSL/TLS.

Upozorňujeme, že používání zabezpečeného/šifrovaného  spojení Vašeho poštovního klienta se serverem, dnes patří  ke standardu a je na našich poštovních serverech plně podporováno.