Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Nastavení programu WinSCP pro připojení SSH

Známého klienta pro přístup na server přes SSH WinSCP si můžete stáhnout ze stránek programu - http://winscp.net/eng/download.php

Postup nastavení

1) Po prvním spuštění programu jsme vyzváni k nadefinování údajů pro nové spojení (viz první snímek). Pokud jste již program dříve spustili, nalézáte se na záložce Uložená spojení (viz druhý snímek). Nové spojení přidáte pomocí tlačítka "Nový"

Adresa serveru:

  • pro zákazníky sdíleného webhostingu: ssh.czechia.com
  • pro zákazníky služeb serverhosting a VPS: IP adresa vašeho serveru nebo doména ve tvaru nazevserveru.zarea.net

Číslo portu: 22 (výchozí)
Uživatelské jméno: stejné jako pro přístup na FTP, na hlavní účet
Heslo: stejné jako heslo na FTP

Tlačítkem Uložit si nastavení uložíme. Z bezpečnostních důvodu doporučujeme neukládat heslo.

2) Nyní se nacházíme v záložce Uložená spojení. Myší označíme spojení k našemu serveru. V tuto chvíli se ujistěte, že máte v Centru administrace v detailu dané služby povolené připojení přes SSH. Pro připojení klikneme na tlačítko Přihlásit.

3) Po otestování připojení doladíme důležité nastavení programu. V hlavní nabídce vyberte Možnosti -> Předvolby. V záložce Přenos vybereme odrážku Odolnost. Zde upravíme hodnotu "Umožnit obnovení přenosu pro / přenášet soubory do dočasného názvu" na "Žádné soubory". Potvrdíme stiskem OK. Nastavení je hotovo.