Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

OS Android - nastavení poštovního účtu

Postup nastavení poštovního účtu v zařízeních s operačním systémem Android.

(Použité obrázky pocházejí z prostředí Android 5.1. Zobrazení v Jiných verzích OS Android se mohou lišit, ale vlastní nastavení je totožné.)

Nastavení s využitím protokolu IMAP

1) Ve vašem telefonu si rozklikněte ikonku E-mail. Případně v nastavení telefonu pod položkou účty, zvolte možnost přidat další účet a zvolte možnost Osoní (E-mail).

Následně se Vám zobrazí toto dialogové okno:

Zadejte název Vaší e-mailové schránky a heslo. (Pro ilustraci byla použita schránka "novak@nazev-domeny.cz" )

2) Poté zvolte možnost RUČNÍ NASTAVENÍ a  vyberte typ účtu, který chcete do telefonu nastavit.

Zde vyberte možnost OSOBNÍ a podle toho, jakým protokolem chcete poštu stahovat zvolte buď IMAP, anebo POP3

  • POP3 - Tento typ účtu stahuje poštu ze serveru přímo do Vašeho počítače. Je tedy vhodný v případě, že Vaše schránka není dostatečně velká, anebo přistupujete k poště pouze z jednoho zařízení
  • IMAP - Tento typ účtu ponechá zprávy na serveru a do klienta stahuje jejich obraz. Je tedy vhodný v případě, že poštu spravujete z vícero zařízení a poštu potřebujete mít neustále k dispozici.

3) Poté zvolte možnost Další a nastavte server pro příchozí poštu.

Nastavite adresu serverů na:

  • IMAP.ZONER.COM  - pokud máme nastaven typ účtu IMAP
  • POP3.ZONER.COM - pokud máme nastaven typ účtu POP3

Jako typ zabezpečení zvolte možnost SSL/TLS a port 993

4) Poté zvolte možnost Další a nastavte server pro odchozí poštu.

Nastavite adresu serverů na:

  • SMTP.ZONER.COM

Jako typ zabezpečení zvolte STARTLS a port 587

5) Poté zvolte možnost Další a dokončete nastavení e-mailového účtu.

Zde můžete nadefinovat synchronizaci pošty.

6) Poté zvolte možnost Další a e-mailový účet bude nastaven.

Pokud se Vám zobrazí toto dialogové okno, tak nastavení proběhlo úspěšně a můžete nyní z Vašeho mobilního zařízení spravovat Vaši e-mailovou schránku.

V případě, že se Vám zobrazí nějaké chybové hlášení, či neproběhne přihlášení k účtu, tak prověřte, zdali zadané údaje jako jméno uživatele, heslo, či adresa serveru pro odchozí a příchozí poštu, jsou správně zadány.