Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Základní informace o databázích

Databázi je možné definovat jako systém pro ukládání dat a jejich následné zpracování. Přirovnat ji můžeme ke klasické kartotéce, která obsahuje různá data řazená podle nějakého systému, např. písmen. Využívají se při tvorbě webových prezentací pro práci s daty, která se mohou natahovat dle konkrétních dotazů na informace dynamicky přímo na stránky.

MS SQL databáze

Jedná se o vyspělý databázový systém, který byl vyvinut společností Microsoft v roce 1992 ve verzi Microsoft SQL Server verze 4.2. pro platformu Windows. Následně se dále vyvíjel v dalších verzích. Je určen např. pro řešení datových skladů, analytické zpracování dat a pomáhá celkově snižovat náklady organice se zvýšením její efektivnosti.

Databáze MS SQL můžete využít u webhostingových variant: