Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Kreditní účet

Kreditní systém slouží pro urychlení plateb našich služeb (webhosting, domény, cloudové služby, inPage, inShop).

Výhody Kreditního účtu

 • Daňový doklad 1x měsíčně
 • Rychlý přehled o platbách
 • Možnost nastavení Automatické prodlužování domén i služeb - provádí se automaticky 11 dní před expirací domény či zastavením služby.

Výchozí nastavení kreditního účtu

Prodlužování domén - VYPNUTO! Aktivaci automatického prodlužování z kreditu provedete v detailu domény.
Prodlužování hostinguVýzva k úhradě! Změnu na automatické hrazení z kreditu lze provést na základě autorizovaného požadavku.

Doklady, notifikace

 • Po připsání platby v minimální výši 500 Kč bude automaticky zaslán e-mail o dobití a s informací o aktuální výši kreditu. Následně bude vystaven daňový doklad za vklad na kredit. Upozorňujeme, že veškeré platby jsou včetně DPH.
 • Vyúčtování služeb je zasíláno vždy začátkem následujícího měsíce
 • V případě nedostatku prostředků systém zasílá pravidelné notifikační e-maily o nutnosti dobití kreditu každých 24 hod.

Možnosti dobijení kreditu

1. Jednorázová platba (převodem, kartou)

Pro jednorázové dobití kreditu lze vygenerovat jednorázovou Výzvu k úhrade "Vklad na kredit" v minimální výši platby 500,-Kč! Platbu je možné provést platební kartou (přípsání do x minut) nebo převodem (připsání do 24 hodin). V případě platby převodem v rámci stejné banky je kredit připsán v okamžiku automatického vyhodnocení (časový interval cca 1 hodina).

2. Trvalý příkaz

Zákazník, který má aktivní kreditní účet, může pro pravidelné platby v libovolném intervalu využívat unikátní variabilní symbol, který je přiřazen pouze pro jeho zákaznický účet. Minimální výše platby 500,-Kč

Nejčastější dotazy

Jak probíhá prodlužování domén?

Úhradu prodloužení domén můžete provést dvěma způsoby:

 1. Manuálně - v případě zájmu o prodloužení uhradíte vystavenou výzvu k úhradě. K realizaci platby můžete kromě kreditu využít i ostatní platební možnosti (platební karta, převod nebo QR kód)
 2. Automaticky - v detailu domény si zvolíte způsob úhrady. POZOR! Pokud je u domény vygenerovaná Výzva k úhradě, je nutné nejdřívé realizovat samotnou platbu a následně zvolit způsob prodlužování.

Jak se dozvím o expiraci domén?

V Centru administrace si můžete aktivovat dva způsoby upozornění na expirující doménu:

 1. Pravidelné zasílání přehledného reportu expirujících domén. Je možné si report také jednorázově nechat zaslat.
 2. SMS notifikace

Pokud nezvolíte ani jednu z možností, upozorníme Vás automaticky 15 dní před expirací a v den expirace domény. V případě, že budete mít u domény zapnuto automatické prodlužování a nedostatečný kredit, na expiraci Vás upozorníme automaticky, takže se nemusíte obávat, že byste o doménu či domény přišli.

  Mohu si nastavit trvalý příkaz na dobijení kreditu?

  Každý účet má přiřazen unikátní variabilní symbol pro pravidelné platby. Je možné si nechat vygenerovat samostatnou výzvu s jednorázovým variabilním symbolem.

  Obdržím nějaký doklad se souhrnným seznamem uhrazených služeb za poslední měsíc?

  Daňový doklad se souhrnnou informací o uhrazených službách je generován do 15. dne následujícího měsíce. Doklad je generován v .pdf a je zaslán na Vámi nastavený e-mail v zákaznickém účtu. Dále je možné si jej stáhnout přímo v přehledu Kreditního účtu.

  Jakým způsobem je počítáno DPH v rámci Kreditního účtu?

  Na kreditní účet se platby automaticky připisují bez DPH. Pro výpočet základu daně se využívá koeficient  0.1736 (21%). Vklady probíhají bezhotovostním stykem, proto se částky zaokrouhlují na dvě desetinná místa.

  Jak zruším Kreditní účet?

  Zašlete autorizovaný požadavek z Centra administrace. Zrušení Kreditního účtu je možné provést vždy na začátku kalendářního měsíce a to za předpokladu, že v předchozí měsíc nebyly na Kreditním účtu provedeny žádné transakce. V opačném případě bude možné Kreditní účet zrušit až po vyúčtování tj záčátkem následujicího měsíce. Nevyužité kredity budou vráceny na Váš bankovní účet, který máte vyplněný v Centru administrace.