Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Kontakty

Do osobních kontaktů můžete ukládat adresy nejčastějších příjemců vašich zpráv.

Jméno a Příjmení

Vložte jméno a příjmení kontaktu. Můžete také přidat další kontaktní údaje a informace. Každou položku můžete smazat

E-mailová adresa

Tato položka musí obsahovat správnou adresu elektronické pošty. Ta se skládá ze dvou částí - jména a názvu domény (např.: eva@adam.cz). Jestliže je e-mailová adresa nesprávná, zpráva nemůže být doručena a Vám se vrátí nedoručenka. E-mailovou adresu lze také vložit z přijaté zpravy - vedle adresy odesilatele je k tomu určená ikonka.

V další části můžete s adresářem dále pracovat:

Import adresáře

Můžete nahrát kontakty z existujícího adresáře kontaktů. Momentálně podporujeme kontakty ve formátu vCard nebo CSV (comma-separated).
- Pokud importujete kontakty z aplikace Gmail, je možné použít soubor s exportovanými kontakty přímo, bez jakýchkoliv úprav.

Webové rozhraní webmail.zoner.com umožňuje import kontaktů přes možnost "import" v Adresáři.

Následně stačí vybrat soubor z vašeho počítače pomocí tlačítka Zvolit soubory.

Kontakty můžete nahrát ve formátu vCard nebo CSV (comma-separated).

Formát CSV, však musí splňovat následující podmínky:

  • hodnoty při otevření souboru v textovém editoru musí být odděleny čárkou (,), nikoliv středníkem (;). Pokud se Vám soubor automaticky vygeneroval se středníky, doporučujeme jej otevřít v poznámkovém bloku a použít funkci "nahradit" pod záložkou "úpravy". Kde místo ";" nastavíte "," s možností nahradit vše.

  • první řádek musí obsahovat názvy sloupců, které aplikace Webmail očekává, přičemž je možné vynechat ty, které nepotřebujete viz ukázka níže:

Vzorový příklad

    Platné sloupce: Name (celé jméno), Given Name (křestní jméno), Family Name (příjmení), Email (emailová adresa)
   

 Zobrazení při otevření .csv souboru v textovém editoru. Korektní import diakritiky je zajištěn ve formátu UTF-8
   

Export adresáře

Údaje v adresáři můžete také vyexportovat do souboru a později je nahrát do jiného programu, pokud s takovými daty umí pracovat.

Export adresáře z poštovních klientů

Thunderbird

Export kontaktů z poštovního klienta Thunderbird se provede v záložce Kontakty. Zde si vyberete skupinu kontaktů a zvolíte Exportovat. Jako typ souboru zvolíte formát vCard nebo Oddělený čárkou (UTF-8) / CSV a dáte Uložit.

Outlook

Export kontaktů z poštovního klienta Outlook se provede v záložce Soubor -> Otevřít a exportovat -> Import nebo export. Následně vyberete akci Export do souboru, kliknete na tlačítko Další, zvolíte Hodnoty oddělené čárkami a znovu kliknete na tlačítko Další.

Nyní je potřeba vybrat složku Kontakty u konkrétní e-mailové schránky, kliknout na tlačítko Další a určit, kam se má soubor uložit (typ souboru bude Hodnoty oddělené čárkami).

Shromážděné kontakty

Kontakty e-mailových přijemců z odchozích e-mailů a odesílatelů je možné ukládát do jednoho ze dvou dostupných adresářů. Díky uloženým kontaktům získáte možnost kdykoliv upravovat informace k danému kontaktu a funkci našeptávače e-mailových adres při budoucí e-mailové komunikaci.

Nastavení uložiště kontaktů provedete v záložce Nastavení -> Vlastnosti -> Kontakty

Skupiny kontaktů

Pro lepší organizaci Vašich kontaktů je možno je roztřídit do skupin. Skupinu vytvoříte v záložce kontakty po stisknutí tří teček na horní liště. Stačí poté zadat jméno skupiny a potvrdit.

Kontakt do nové skupiny nakopírujete přetažením jména kontaktu na jméno skupiny do které jej chcete přidat. Jeden kontakt může být v libovolném počtu skupin.

Stejně tak lze přetažením zkopírovat kontakt z jedné skupiny do druhé.

Pokud chcete kontakt z některé skupiny odstranit, klikněte pravým na jeho název a zvolte smazat. Toto smazání se týká jen kopie kontaktu v dané skupině, jeho kopie v jiných skupinách zůstanou.