Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Kontakty

Do osobních kontaktů můžete ukládat adresy nejčastějších příjemců vašich zpráv.

Jméno a Příjmení
Vložte jméno a příjmení kontaktu. Můžete také přidat další kontaktní údaje a informace. Každou položku můžete smazat

E-mailová adresa
Tato položka musí obsahovat správnou adresu elektronické pošty. Ta se skládá ze dvou částí - jména a názvu domény (např.: eva@adam.cz). Jestliže je e-mailová adresa nesprávná, zpráva nemůže být doručena a Vám se vrátí nedoručenka. E-mailovou adresu lze také vložit z přijaté zpravy - vedle adresy odesilatele je k tomu určená ikonka.

V další části můžete s adresářem dále pracovat:

Import adresáře
Můžete nahrát kontakty z existujícího adresáře kontaktů. Momentálně podporujeme kontakty ve formátu vCard nebo CSV (comma-separated).
- Pokud importujete kontakty z aplikace Gmail, je možné použít soubor s exportovanými kontakty přímo, bez jakýchkoliv úprav.

Export adresáře
Údaje v adresáři můžete také vyexportovat do souboru a později je nahrát do jiného programu, pokud s takovými daty umí pracovat.

Import adresáře
Webové rozhraní webmail.zoner.com umožňuje import kontaktů přes možnost "import" v Adresáři.

Následně stačí vybrat soubor z vašeho počítače pomocí tlačítka Zvolit soubory.

Kontakty můžete nahrát ve formátu vCard nebo CSV (comma-separated).

Formát CSV, však musí splňovat následující podmínky:

  • hodnoty při otevření souboru v textovém editoru musí být odděleny čárkou (,), nikoliv středníkem (;). Pokud se Vám soubor automaticky vygeneroval se středníky, doporučujeme jej otevřít v poznámkovém bloku a použít funkci "nahradit" pod záložkou "úpravy". Kde místo ";" nastavíte "," s možností nahradit vše.
  • první řádek musí obsahovat názvy sloupců, které aplikace Webmail očekává, přičemž je možné vynechat ty, které nepotřebujete viz ukázka níže:

Vzorový příklad

    Platné sloupce: Name (celé jméno), Given Name (křestní jméno), Family Name (příjmení), Email (emailová adresa)
   

 Zobrazení při otevření .csv souboru v textovém editoru. Konrektní import diakritiky je zajištěn ve formátu UTF-8