Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Konfigurace PHP direktiv pomocí .user.ini

Soubor .user.ini umožňuje uživatelům změnit určité konfigurace PHP na úrovni adresáře. Tento soubor funguje podobně jako php.ini , ale je určen pro sdílené hostingové prostředí, kde uživatelé nemají přístup ke globální konfiguraci PHP.

Struktura souboru .user.ini

Pokud na FTP zatím vytvořen soubor .user.ini nemáte, učiňte tak za pomoci obyčejného poznámkového bloku, Následně soubor nahrejte do kořenového adresáře public_html.

.user.ini
;Komentář
PHP_parametr = hodnota

(Pokročilejší z vás se mohou na server přihlásit přes SSH a konfiguraci upravovat za pomoci textového editoru - nano .user.ini / mcedit .user.ini.)

Příklady využití souboru .user.ini


Ovládání logování chyb

Můžete také ovlivnit, jak jsou logovány chyby, máme dvě možnosti:

1. povolit logování chyb a nastavit cestu k logovacímu souboru:

log_errors = On
error_log = /cesta/k/vasemu/logu/php_error.log
error_reporting = E_ALL
display_errors = Off
display_startup_errors = Off

Tato konfigurace zapne logování chyb do specifikovaného souboru, zaznamená všechny typy chyb, ale nebude je zobrazovat v rámci výstupu skriptu nebo během spuštění PHP. Je to typická konfigurace pro produkční prostředí.

2. povolit logování chyb tak, že se vám zobrazují přímo v při zobrazování stránek

error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED
display_errors = 1

Omezení vstupních proměnných

Direktiva max_input_vars v konfiguraci PHP omezuje, kolik vstupních proměnných může být přijato v jednom požadavku. Tyto vstupní proměnné zahrnují $_GET, $_POST a $_COOKIE pole. Toto omezení je užitečné pro zvýšení bezpečnosti tím, že se zabrání útokům, které se snaží vyčerpat systémové zdroje tím, že mu posílají obrovské množství vstupních dat:

max_input_vars = 5000

Direktiva auto_prepend_file

Tato direktiva určuje cestu k PHP skriptu, který má být automaticky vložen (předponován) na začátek každého PHP souboru před jeho spuštěním. To znamená, že před jakýmkoli jiným kódem v PHP skriptu, který je požadován nebo spuštěn, se nejprve provede kód specifikovaný v auto_prepend_file.

auto_prepend_file = '/www/sites/9/site66129/public_html/wordfence-waf.php'

Direktiva auto_prepend_file, která v tomto příkladu zahrnuje wordfence-waf.php, v podstatě znamená, že před spuštěním jakéhokoli PHP skriptu na vašem webu bude nejprve inicializován firewall Wordfence. Jedná se o bezpečnostní opatření, které je navrženo tak, aby zachytilo a prozkoumalo příchozí požadavky na váš web, blokovalo škodlivé požadavky, než mohou dosáhnout a potenciálně poškodit PHP skripty vašeho webu.

Direktiva session.save_path

nastavení, které určuje cestu, kam se mají ukládat soubory se session daty na serveru. Sessions v PHP se běžně používají k uchovávání informací o uživateli mezi jednotlivými požadavky na server během jeho návštěvy webové stránky. Tato data se ukládají na serveru, zatímco na straně klienta se obvykle uchovává pouze identifikátor session (v cookie).

session.save_path = "/home/vasejméno/public_html/mujprojekt/tmp"

Tento řádek nastaví cestu pro ukládání session souborů pro PHP skripty spuštěné z tohoto adresáře a jeho podadresářů.

Upozornění

Uložené změny se nemusí projevit okamžitě, nejpozději však do 10 minut.