Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Hlavička e-mailové zprávy

Hlavička e-mailové zprávy obsahuje důležité informace a identifikátory konkrétní zprávy. Je v ní uvedeno mnoho detailů ohledně vytvoření a autorizace zprávy včetně informací o odesilateli, adresátovi, o způsobu zpracování zprávy a jejího předávání mezi jednotlivými servery.

Když budete potřebovat pomoci s doručováním pošty nebo přesouváním do spamu, budeme k řádnému prověření potřebovat hlavičku některé problematické zprávy nebo informace o nedoručení.

Ukázka hlavičky zprávy

Return-Path: test@seznam.cz
Received: from relay.zoner.com (r3.zoner.com [217.198.112.199]) by imap1 (Cyrus v2.2.12-Gentoo) with LMTPA;Fri, 12 Aug 2005 12:53:39 +0200
X-Sieve: CMU Sieve 2.2
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])by relay.zoner.com Postfix) with ESMTP id EEF842000615 for info@nazev-domeny.cz; Fri, 12 Aug 2005 12:46:17 +0200 (CEST)
Received: from relay.zoner.com ([127.0.0.1]) by localhost filter.zoner.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with LMTP id 28958-01-34 for info@nazev-domeny.cz; Fri, 12 Aug 2005 12:46:16 +0200 (CEST)
Received: from mx1.seznam.cz (mx1.seznam.cz [212.80.76.45])by relay.zoner.com (Postfix) with SMTP id 5E9A620004D5 for info@nazev-domeny.cz; Fri, 12 Aug 2005 12:46:16 +0200 (CEST)
Received: (qmail 9776 invoked by uid 0); 12 Aug 2005 10:46:16 -0000
Received: from [217.198.112.101] by arkanoid.go.seznam.cz with HTTP for test@seznam.cz; Fri, 12 Aug 2005 12:46:00 +0200 (CEST)Date: Fri, 12 Aug 2005 12:46:15 +0200 (CEST)
Reply-To: =?iso-8859-2?Q?=2E=20=20W=2E=20=E1?= test@seznam.cz
Cc:
To: info@nazev-domeny.cz
From: =?iso-8859-2?Q?=2E=20=20W=2E=20=E1?= test@seznam.cz
Subject: =?us-ascii?Q?Fwd=3ARe=3A=20test=
Mime-Version: 1.0
Message-Id: 418.722-15211-648720713-1123843575@seznam.cz
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Class: urn:content-classes:message
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2"
X-Abuse: helpdesk@seznam.cz
X-Seznam-User: test@seznam.cz
X-Virus-Scanned: by amavisd-new at zoner.com
X-Antivirus: AVG for E-mail 7.0.338 [267.10.7]

Popis hlavičky zprávy

From: definuje email adresu odesílatele ve formátu "jmeno " nebo "adresa".
To: definuje adresu příjemce. Formát je shodný s "From".
Cc: kopie emailu. Formát je shodný s "From", ale je možno zapsat více adres oddělených čárkou.
Bcc: skrytá kopie. Formát je shodný s "Cc".
Reply-To: určuje adresu pro případnou odpověď. Pokud není zadána použije se "From" nebo "mail from".
In-Reply-To: toto identifikuje předcházející korespondenci, která je odpovědí na Vaši zprávu.
Subject: stručný popis zprávy (ale tohle snad víte).
Sender: určuje odesílatele zprávy, pokud je jiný než je uvedeno v položce "From".
Date: datum odeslání zprávy ve formátu GMT (př.: "Thu, 18 Jan 2001 16:44 +0100").
References: identifikuje jinou korespondenci, na kterou se tato zpráva odkazuje.
Message-ID: ID emailu - je automaticky generováno mail serverem.
Keywords: klíčová slova. Jednotlivá slova se oddělují čárkou.
Comments: komentář.
Content-type: určuje kódování obsahu - text/plain nebo text/html a znakovou sadu.
Mime-version: nastavuje verzi specifikace MIME. Používá se Mime-version: 1
X-??? Další parametry, které nejsou specifikovány v MIME, ale jsou používané různými programy.
X-Priority: 1 vysoká priorita.
X-Mailer: PHP identifikace programu, který byl použit k odeslání emailu.

Jak získat hlavičku zprávy

ZONER Webmail

Detail zprávy --> Více -> Zobrazit zdrojový kód

webmail_zdroj_označené.png

Mozilla Thunderbird

Detail zprávy --> Více -> Zobrazit zdrojový kód

Thunderbird zpráva.png

Microsoft Outlook 2013/2016/2019, Outlook 365

Detail zprávy --> Soubor -> Vlastnosti

OL365 Vlastnosti.png

Webové rozhraní GMAIL

Detail zprávy --> Více (ikona tří teček) --> Zobrazit zdrojový kód

gmail zpráva.png

Webové rozhraní Seznam.cz

Detail zprávy --> Další (vlevo dole) --> Zobrazit hlavičku

seznam zpráva.png