Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

eM Client

V následujícím návodu si ukážeme, jak správně nastavit poštovního klienta eM Client. Pro ilustraci nastavení budeme využívat verzi eM Client 7.0.

Nastavení poštovního klienta eM Client

1) Po spuštění aplikace eM Client si v levém horním rohu rozklikneme položku MENU, zde zvolíme možnost NÁSTROJE a následně zvolíme možnost ÚČTY.

2) Následně vyberete jaký typ účtu chcete přidat. Zvolte položku POŠTA a náslkedně jako typ poštovního účtu zvolte možnost JINÉ a kliknete na tlačítko DALŠÍ.

3) Následně provedete vlastní nastavení Vašeho e-amilového účtu. V prvním kroku vyplníte Vaši e-mailovou adresu a kliknete na talčítko DALŠÍ.

(V tomto ilustrativním případě jsme použili e-mailovou adresu "novak@nazev-domeny.cz", nicméně zadejte do formuláře Vaši vlastní e-mailovou adresu)

4) Následně bude třeba zvolit typ serveru pro příchozí poštu, tedy to, jakým protokolem se bude pošta stahovat, zdali pomocí IMAP, anebo POP3

  • POP3 - Tento typ účtu stahuje poštu ze serveru přímo do Vašeho počítače. Je tedy vhodný v případě, že Vaše schránka není dostatečně velká, anebo přistupujete k poště pouze z jednoho zařízení
  • IMAP - Tento typ účtu ponechá zprávy na serveru a do klienta stahuje jejich obraz. Je tedy vhodný v případě, že poštu spravujete z vícero zařízení a poštu potřebujete mít neustále k dispozici.

Dále bude třeba nastavit adresu serveru pro příchozí poštu. Nastavite adresu serverů na:

  • IMAP.ZONER.COM  - pokud máme nastaven typ účtu IMAP
  • POP3.ZONER.COM - pokud máme nastaven typ účtu POP3

Vyplňte  taktéž HESLO k e-mailové schránce a klikněte na tlačítko DALŠÍ.

(V totmo ilustrativním případě jsme použili protokol IMAP, nicméně zadat můžete jak IMAP, tak i POP3 v závislosti na tom, který protokol je pro Vás výhodnější)

5) Následně nastavíte server pro odchozí poštu, kdy adresu serveru pro odchozí poštu nastavíte na:

  • SMTP.ZONER.COM

Opět doplníte heslo k e-mailové schránce a klikněte na tlačítko DALŠÍ.

6) Následně proběhne test nastavení aplikace.

Pokud jste veškeré potřebné údaje nastaavili správně, tak se Vám zobrazí informace, test proběhl úspěšně a že e-mailová schránka byla v pořádku nastavena. Ještěbude třeba doplnit DETAILY ÚČTU a poté kliknout opět na tlačítko DALŠÍ. e-mailový účet tak byl v pořádku nastaven.

V případě, že se Vám zobrazí v průběhu testu nastavení účtu, či po něm, nějaké chybové hlášení, či neproběhne přihlášení k účtu, tak prověřte, zdali zadané údaje jako jméno uživatele, heslo, či adresa serveru pro odchozí a příchozí poštu, jsou správně zadány.