Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Delegování práv

Funkce delegování práv umožňuje přidělit  práva pro správu DNS a hostingu konkrétní domény pro neomezený počet zákaznických účtů. Delegování práv je možné využít např. v případech, kdy spravujete služby pro Vaše zákazníky, nebo k poskytnutí přístupových údajů firmě, která Vám vytváří nebo spravuje internetové stránky.   

Typy oprávnění

DNS

Delegovaná doména se objeví na cílovém účtu v sekci přehled služeb. Delegovaný účet je schopný provádět libovolnou editaci DNS záznamů domény.

Hosting 

V tomto případě se na cílovém účtu zobrazí daná hostingová služba v sekci Seznam služeb. Zde je možné využívat veškeré funkce pro správu hostingu, jako je např. správa FTP, SQL databází atd. podle zvolené hostingové varianty.

Nastavení delegování práv pro jiný účet

Tuto funkci naleznete po přihlášení do centra administrace v menu pod Vaším zákaznickým číslem v pravém horním rohu stránky. Stačí tedy klepnout na zákaznické číslo a dále na Delegování práv.


Otevře se Vám formulář, kde stačí zadat číslo zákaznického účtu, na který budete delegovat práva
, případně můžete dotaz doplnit o jméno či část jména domény o kterou se Vám jedná.

Výchozí nastavení - vyhledávací formuláře je nastaven tak, aby vždy vyhledal všechna delegovaná opravnění na zákaznickém účtu. Pokud potřebujete hromadně nastavit delegování práv všech domén na zákaznickém účtu, stačí do pole Doménové jméno vložit znak * a do pole Delegovaný účet vložit cílový zákaznický účet.


Po klepnutí na tlačítko Odeslat se Vám zobrazí výpis všech domén, které odpovídají Vašemu filtru. Pro přidělení práv stačí klepnout na příslušné tlačítko – tedy tlačítko v sloupci ve sloupci DNS nebo hosting.