Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Základní informace o databázích

Databázi je možné definovat jako systém pro ukládání dat a jejich následné zpracování. Přirovnat ji můžeme ke klasické kartotéce, která obsahuje různá data řazená podle nějakého systému, např. písmen. Využívají se při tvorbě webových prezentací pro práci s daty, která se mohou načítat dle konkrétních dotazů na informace dynamicky přímo na stránky.

MySQL databáze

MySQL je Open Source RDBMS (Relational Database Management System - česky "Systém pro správu relační databáze"), který umožnuje za pomocí SQL příkazů ukládání a správu dat v databázi. Správa databáze je možná za pomocí některých programovacích jazyků, z nichž je na našich serverech používán především skriptovací jazyk PHP. MySQL se nejběžněji uplatňuje při tvorbě webových aplikací a stal se velmi populární náhradou databázových produktů jako např. dříve hojně používané ODBC spojení na databázi MS Access především díky své výkonnosti a stabilitě.

Pokud využíváte službu, která podporuje používání MySQL databáze, máte možnost zřídit si takovou databázi na Vašem účtu v Centru administrace v detailech služby. Název databáze je omezen na maximálně 16 znaků s tím, že jsou povoleny pouze alfanumerické znaky.

Více informací k MySQL databázi je možné získat na těchto stránkách: http://www.mysql.com

Databáze MySQL můžete využít u webhostingových variant: