Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Blacklist

V této nápovědě Vám ukážeme, jak v prostředí Webmailu jednoduše vytvořit blacklistovací filtr, který slouží k blokaci příchozích zpráv od konkrétních odesilatelů na základě jejich emailové adresy, domény, nebo i blokaci opakujících se zpráv na základě textu v předmětu, nebo těle zprávy.

Nastavení

  • Blacklistovací pravidlo si můžete vytvořit skrze prostředí Webmail v Nastavení -> Filtry -> Vytvořit
  • Po vytvoření filtru je nutné jej pohybem myši přesunout nad filtr Z-Mail AntiSpam viz. levý sloupec na obrázku níže
  • Název filtru můžete použít vlastní, na obrázku níže vyplněno jako "Blacklist"
  • V poli Rozsah zvolte možnost Odpovídá kterékoliv pravidlo viz. obrázek níže
  • Ve spodní části nazvané Akce je nutné nastavit způsob, jak má být se zprávami naloženo. V tomto případě je zde zvolena možnost Smazat zprávu, kterou můžete případně nahradit možností Zahodit a informovat odesilatele. Jako následující akci nastavte možnost Zastavit pravidla viz. obrázek níže
  • Pokud pro zablokování daného odesilatele musíte použít kombinaci více pravidel, například shoda domény odesilatele a textu v těle zprávy, je nutné použít samostatný blacklistovací filtr, kde v poli Rozsah zvolíte možnost Odpovídají všechna pravidla

Ukázková pravidla

Na obrázku níže naleznete čtyři různá ukázková filtrovací pravidla, která můžete použít jako šablonu pro různé scénáře. Vysvětlení těchto pravidel také naleznete v bodech níže:

  • první pravidlo smaže každou příchozí zprávu od odesilatele, jehož emailová adresa je blokovana-adresa@domena.cz
  • druhé pravidlo smaže každou příchozí zprávu od odesilatele, jehož emailová adresa leží na doméně blokovana-domena.com
  • třetí pravidlo smaže každou příchozí zprávu, jejíž předmět obsahuje text "sleva na bazény 30%"
  • čtvrté pravidlo smaže každou příchozí zprávu, která v těle obsahuje text "levné teflonové pánve"