Portál technické podpory

Pokud zde nenajdete to, co jste hledali, neváhejte nás kontaktovat.
Potřebné informace pro vás rádi doplníme.

Autorizační kód ke změně registrátora domény CZ

Autorizační heslo Centrálního registru CZ.NIC slouží pro převedení domény CZ k jinému registrátorovi. Autorizační heslo (auth-id) se automaticky zasílá na e-mail majitele domény a na e-maily jeho administrativních kontaktů. E-maily jsou zasílány na základě žádosti klienta, přímo Centrálním registrem CZ.NIC. Platnost hesla není časově omezena a zaniká jeho prvním použitím.

Postup pro zaslání autorizačního hesla Centrálního registru CZ.NIC pro doménu

Žádost o zaslání autorizačního hesla je možné provést na stránce s Nastavením a správou domén.

1/ Do prvního políčka Název domény: doplníte název své domény a dáte vyhledat.
2/ Zcela dole je nabídka na zaslání autorizačního kódu: Zaslat autorizační heslo Centrálního registru CZ.NIC, kterou použijete.
3/ V obrazovce se zobrazením domény a e-mailu majitele již pouze přepíšete verifikační kód a žádost odešlete.
4/ E-mail s autorizačním heslem Centrálního registru bude doručen většinou do několika minut. Je možné, že takovýto email bude vyhodnocen jako spam, zkontrolujte tedy i složku pro nevyžádanou poštu.

Zaslání autorizačního hesla

Postup pro zaslání autorizačního hesla Centrálního registru CZ.NIC pro kontakt domény

Žádost pro zaslání autorizačního hesla pro kontakt domény je totožný s výše uvedeným postupem. Ve spodní části je opět nabídka - Zaslat autorizační heslo Centrálního registru CZ.NIC.

UPOZORNĚNÍ:
Pokud jsou z nějakého důvodu e-maily u majitele domény nebo v admistrativním kontaktu nefunkční, je nutné nejdříve provést úpravu e-mailu na korektní. Pro úpravu využijte tento postup na změnu kontaktu domény.