Portál technické podpory

Pokud zde nenajdete to, co jste hledali, neváhejte nás kontaktovat.
Potřebné informace pro vás rádi doplníme.

Adresář

Do osobního adresáře můžete ukládat adresy nejčastějších příjemců vašich zpráv.

Jméno a Příjmení
Vložte jméno a příjmení kontaktu. Můžete také přidat další kontaktní údaje a informace. Každou položku můžete smazat

E-mailová adresa
Tato položka musí obsahovat správnou adresu elektronické pošty. Ta se skládá ze dvou částí - jména a názvu domény (např.: eva@adam.cz). Jestliže je e-mailová adresa nesprávná, zpráva nemůže být doručena a Vám se vrátí nedoručenka. E-mailovou adresu lze také vložit z přijaté zpravy - vedle adresy odesilatele je k tomu určená ikonka.

V další části můžete s adresářem dále pracovat:

Import adresáře
Můžete nahrát kontakty z existujícího adresáře kontaktů. Momentálně podporujeme kontakty ve formátu vCard nebo CSV (comma-separated).
- Pokud importujete kontakty z aplikace Gmail, je možné použít soubor s exportovanými kontakty přímo, bez jakýchkoliv úprav.

Export adresáře
Údaje v adresáři můžete také vyexportovat do souboru a později je nahrát do jiného programu, pokud s takovými daty umí pracovat.

Import adresáře
Webové rozhraní webmail.zoner.com umožňuje import kontaktů přes možnost "import" v Adresáři.

Následně stačí vybrat soubor z vašeho počítače pomocí tlačítka Zvolit soubory.

Kontakty můžete nahrát ve formátu vCard nebo CSV (comma-separated).

Formát CSV, však musí splňovat následující podmínky:

- hodnoty při otevření souboru v textovém editoru musí být odděleny čárkou (,), nikoliv středníkem (;). Pokud se Vám soubor automaticky vygeneroval se středníky, doporučujeme jej otevřít v poznámkovém bloku a použít funkci "nahradit" pod záložkou "úpravy". Kde místo ";" nastavíte "," s možností nahradit vše.

- první řádek musí obsahovat názvy sloupců, které aplikace Webmail očekává, přičemž je možné vynechat ty, které nepotřebujete:

    Platné sloupce: Name (celé jméno), Given Name (křestní jméno), Family Name (příjmení), Email (emailová adresa)
    Příklad:
   

    Zobrazení při otevření .csv souboru v textovém editoru:
   

- korektní import diakritiky je zajištěn ve formátu UTF-8