Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Adresář kontaktů

Přehled kontaktů naleznete na stránce Přehled služeb pod záložkou Kontakty.

Tyto kontakty slouží pro registraci nových domén a pro případné změny u domén jako jsou změna vlastníka, administrativního kontaktu apod. Hlavním důvodem pro ukládání kontaktu je jeho opakované využití při nové registraci či změnách u domén a taky proto, že kontakt je po registraci v systému registrátora považován za samostatný objekt, na který se odkazuje tzv. handlem. Adresář kontaktů je zobrazen jako tabulka, kde lze jednotlivé položky filtrovat a řadit podle různých kritérií.

Zobrazované informace

Registrace kontaktu - tento sloupec informuje o tom, zda byl kontakt registrován, tedy použit u některého registrátora či nikoliv. V případě, že byl kontakt registrován, je v tooltipu uveden seznam handlů (identifikátorů), pod kterými u registrátorů figuruje. Tento seznam si lze kliknutím zkopírovat do schránky.

Zoner handle - sloupec zobrazuje handle kontaktu, pod kterým je kontakt evidován v Centru administrace. V tooltipu jsou zobrazeny všechny kontaktní údaje. Kliknutím si lze tyto údaje zkopírovat do schránky.

Možnosti správy kontaktu

Nový kontakt - umožňuje vytvoření nového kontaktu. Kontakt je možné vytvořit z prázdného formuláře nebo s předvyplněnými údaji, které se berou z kontaktních údajů v Centru administrace. Ačkoliv je možné vytvářet duplicitní údaje, tak se to silně nedoporučuje. Naopak je vhodné udržovat jen jeden kontakt s unikátními údaji a ten dále používat. Samozřejmě to ale nebrání tomu mít více kontaktů s jinými údaji. Při zakládání kontaktu je možné ho nastavit ihned jako výchozí.

Odstranit kontakt - umožňuje odstranění existujícího kontaktu z adresáře kontaktů. Pokud byl kontakt dříve použit pro registrace nebo změny u domén, tak bude stále figurovat v systémech daných registrátorů, avšak zákazník již s ním nebude moci pracovat.

Výchozí kontakt - umožňuje určit daný kontakt za tzv. výchozí, tedy takový kontakt bude při registraci nové domény přednostně nabídnut jako vlastník domény. To, který kontakt bude výchozí lze dle potřeby měnit.

Poznámka - umožňuje přiřadit si ke kontaktu svoji osobní poznámku. Poznámka nemá žádný vliv na fungování kontaktu v systémech registrátorů, ani se nikam dále nepředává. Zobrazuje se pouze v adresáři kontaktů.