Portál technické podpory

Pokud zde nenajdete to, co jste hledali, neváhejte nás kontaktovat.
Potřebné informace pro vás rádi doplníme.

Změna hesla e-mailové schránky

V tomto článku najdete postup pro změnu hesla libovolné e-mailové schránky v doméně.

Schránka správce – postmaster@nazev-domeny.cz

Změnu hesla u kterékoliv e-mailové schránky na své doméně provedete přes administrátorský účet postmaster@nazev-domeny.cz (místo nazev-domeny.cz doplníte název své domény.) Není třeba znát původní heslo schránky, u níž změnu provádíte.

Heslo ke schránce postmaster@nazev-domeny.cz je k dispozici ve vašem zákaznického účtu. Přihlašovací stránku najdete na adrese https://admin.czechia.com.

Po přihlášení do zákaznické administrace pokračujte ve vrchním menu:

Přehled služeb detail u konkrétní služby → záložka Elektronická pošta → zde naleznete v tabulce heslo do hlavní schránky postmaster@nazev-domeny.cz.

Postup pro změnu hesla e-mailové schránky

Pro samotnou změnu hesla libovolné schránky v doméně je třeba přihlásit se ke schránce postmaster@nazev-domeny.cz přes webové rozhraní na adrese https://webmail.zoner.com.

Login: postmaster@nazev-domeny.cz
Heslo: je k dispozici po přihlášení do zákaznického účtu (viz výše).

Následně přejděte do části NastaveníNastavení domény (levé menu).

Vyhledejte tabulku Seznam mailboxů a klikněte na ikonu Editovat mailbox u schránky, která má být editována, a následně na položku Změna hesla.

Nyní zadejte do prvního pole nové heslo.Podmínky či příklady silných hesel zde z bezpečnostních důvodů neuvádíme, úroveň zabezpečení ověřuje právě indikátor síly hesla. Je-li heslo dostatečně silné, uvolní se druhé pole, kam totéž heslo pro kontrolu zopakujte. Nakonec změnu potvrďte volbou Uložit. Tím je změna hesla dokončena, můžete se odhlásit ze schránky postmaster a přihlásit se s novým heslem do odpovídající schránky.

Doporučujeme k přečtení: