Nápověda CZECHIA.COM

Zákaznická a technická podpora 24/7

Zdrojový kód příkladu s windows-1250

<?PHP
Echo "<?xml version='1.0' encoding='windows-1250'?>";
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC '-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN' 'http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd'>
<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xml:lang='cs' lang='cs'>
<head>
<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=windows-1250' />
<meta http-equiv='Content-language' content='cs' />
<meta http-equiv='Cache-control' content='no-cache' />
<meta http-equiv='Pragma' content='no-cache' />
<meta http-equiv='Expires' content='-1' />
<meta http-equiv='imagetoolbar' content='no' />
<meta http-equiv='MSThemeCompatible' content='no' />
<meta name='MSSmartTagsPreventParsing' content='true' />
<title>Test databáze s kódováním UTF-8 a výstupem Windows-1250</title>
</head>
<body>
<h1>Test databáze s kódováním UTF-8 a výstupem Windows-1250</h1>

<?PHP $link = MySQL_Connect("adresa_databazoveho_serveru", "nazev_uzivatele", "heslo")
or die("Nelze se připojit"); //připojení k serveru
MySQL_Select_DB("nazev_databaze") or die("Nelze vybrat databazi"); //výběr databáze
MySQL_Query("SET NAMES 'cp1250'"); //překóduje DB do windows-1250
$q="SELECT * FROM cz_test ORDER BY hodnota DESC";
$dotaz=@MySQL_Query($q);
If (@MySQL_Num_Rows($dotaz)>0)
{ //máme v tabulce alespoň jednu hodnotu
Echo "<ul>\n";
While ($vysledek=@MySQL_Fetch_Array($dotaz))
{ //výsledek to pole $výsledek
Echo "<li>".$vysledek['hodnota']."</li>";
};
Echo "</ul>\n";
};
MySQL_Close($link); //ukončení spojení
?>

<p>
<a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer">
<img src="http://www.w3.org/Icons/valid-xhtml10" alt="Valid XHTML 1.0 Strict" height="31" width="88" />
</a>
</p>
</body>
</html>