Portál technické podpory

Pokud zde nenajdete to, co jste hledali, neváhejte nás kontaktovat.
Potřebné informace pro vás rádi doplníme.

Kreditní účet

Kreditní systém slouží pro rychlé platby VŠECH našich služeb (webbhosting, domény, cloudové služby, inPage, inShop, SSLmarket).

Výhody Kreditního účtu

 • Hromadný daňový doklad za uhrazené služby.
 • Okamžitá registrace domény platbou z kreditu.
 • Přehled o platbách za domény a služby.
 •  AUTORENEW - možnost nastavení automatického prodlužování služeb.

Aktivace kreditního účtu

 • Aktivaci provedete po přihlášení na zákaznický účet v sekci -> Fakturace a platby.
 • Minimální výše platby je 500,-Kč
 • Kreditní systém bude automaticky aktivován po připsání první platby.

Doklady, notifikace

 • Po připsání platby v minimální výši 500 Kč bude automaticky zaslán e-mail o dobití a s informací o aktuální výši kreditu. Následně bude vystaven daňový doklad. Upozorňujeme, že veškeré platby jsou včetně DPH.
 • Vyúčtování služeb (platby za domény) je zasíláno vždy začátkem následujícího měsíce
 • V případě nedostatku prostředků systém zasílá pravidelné notifikační e-maily o nutnosti dobití kreditu každých 24 hod.
 • Aktivací kreditního účtu budete moci využívat Automatické prodlužování domén (nově přípravujeme i autorenew pro hostingové služby), kdy u vámi zvolených domén dojde k jejich automatickému prodloužení 10 dnů před expirací.

Dobijení kreditu:

1. Jednorázovým převodem

Pro jednorázový bankovní převod je možné vygenerovat výzvu k úhradě s unikátním variabilním symbolem. Platbu je možné poukázat na jeden z vybraných bankovních účtů. Kredit je připsán zpravidla následující den. V případě platby v rámci stejné banky je kredit připsán v okamžiku automatického vyhodnocení (časový interval cca 1 hodina).

2. Pravidelným převodem

Každý zákazník může pro platby převodem využívat jeden unikátní variabilní symbol a nastavit si například v bance trvalý příkaz pro pravidelné nabíjení kreditu. Tento způsob je vhodný pro uložené platební příkazy nebo při administraci většího množství domén.

3. On-line

Kredit je možné dobít také on-line (kartou) přímo v Centru administrace. Tento způsob platby je nejrychlejší.

Po připsání nového kreditu je vždy zákazníkovi zaslána informace o dobití.

Důležité upozornění:
 • Kreditní účet plně nahrazuje klasický systém fakturace!
 • Po odsouhlasení a spuštění kreditu již nejsou zasílány výzvy k úhradě za REGISTRACI A OBNOVU DOMÉN - nejsou zasílány žádné upomínky!!!
 • V případě plateb za webhostingové služby je fakturace nezměněna tzn., že jsou výzvy za služby i nadále generovány a odesílány na váš fakturační e-mail, ale je možné je uhradit několika způsoby: kreditem, kartou, převodem.
 • Po spuštění kreditního systému je nutné uhradit veškeré vystavené výzvy za domény. Na výběr máte tři možnosti úhrady: kreditem, kartou, převodem

Nejčastější dotazy

Jak probíhá prodlužování domén?

Při obnově domén nejsou zákazníkovi již zasílány výzvy k úhradě! Je nutné provádět obnovu doménových jmen aktivně - tj. zvolit které domény se mají obnovit a potvrdit obnovu. Následně se z kreditu odečte požadovaná částka. V případě nedostatku kreditu nelze registrovat nové domény ani provádět RENEW. Je nutné neprodleně dobít kredit jednou z platebních možností. Upozorňujeme, že po spuštěním kreditního systému již nejsou zasílány výzvy k úhradě!

Jak se dozvím o expiraci domén?

  • V Centru administrace je možné nastavit pravidelné zasílání přehledného reportu expirujících domén. Je možné si report také jednorázově nechat zaslat.
  • Lze nastavit možnost zasílání informací o expiraci pomocí SMS zpráv.
  • Je možné nastavit u domén AUTORENEW.

Co je autorenew?

U každé domény je možné nastavit AUTORENEW. Tato funkce zajistí automatickou obnovu domény 10 dnů před expirací. Pro úspěšné provedení je nutné mít na kreditním účtu dostatek financí!

Mohu si nastavit trvalý příkaz na dobijení kreditu?

Každý účet má přiřazen unikátní variabilní symbol pro pravidelné platby. Je možné si nechat vygenerovat samostatnou výzvu s jednorázovým variabilním symbolem.

Obdržím nějaký doklad se souhrnným seznamem uhrazených služeb za poslední měsíc?

Daňový doklad se souhrnnou informací o uhrazených službách je generován do 15.dne následujícího měsíce. Doklad je generován v pdf a je zaslán na Vámi nastavený e-mail v zákaznickém účtu. Dále je možné si jej stáhnout přímo v přehledu Kreditního účtu.

Jakým způsobem je počítáno DPH v rámci kreditního účtu?

Na kreditní účet se platby automaticky připisují bez DPH. Pro výpočet základu daně se využívá koeficient  0.1736 (21%). Vklady probíhají bezhotovostním stykem, proto se částky zaokrouhlují na dvě desetinná místa.

Jak zruším kreditní účet?

Zašlete autorizovaný požadavek z Centra administrace. Zrušení kreditního systému je možné provést přechodem na tzv. klasické účtování pouze na konci kalendářního měsíce. Klasickým účtováním se myslí vystavování výzev k úhradě, které je nutné nejdříve uhradit.