Portál technické podpory

Pokud zde nenajdete to, co jste hledali, neváhejte nás kontaktovat.
Potřebné informace pro vás rádi doplníme.

Nastavení zabezpečené komunikace - POP3S, IMAPS, SMTPS

Naše poštovní servery umožňují zabezpečnou komunikaci v internetu - a to jak servery pro odchozí poštu, tak pro příchozí.

Oproti klasickému nastavení se POP3S, IMAPS a SMTPS liší tím, že při konfiguraci serverů pro příchozí a odchozí poštu v e-mailovém klientovi zvolíte možnost používání zabezpečené (šifrované) komunkace - SSL/TLS. Toto nastavení se svým pojmenováním může v různých e-mailových klientech lišit. Důležité je také pohlídat si, zdali při zapnutí této volby Vám e-mailový klient nabídnul správný port. Porty využívající SSL/TLS mají totiž od těch nešifrovaných jiné číslo.

POP3S

Secure POP3 (POP3S) Vám umožní bezpečně stahovat zprávy do e-mailového klienta i na nezabezpečené síti. To je velmi důležité pro ochranu vašeho soukromí.

POP3S je zašifrovaná verze protokolu POP3 na portu 995.

SMTPS

SMTPS slouží pro zabezpečení komunikace se serverem pro odchozí poštu. Zároveň je-li zabezpečná komunikace podporována i serverem příjemce Vaší zprávy, je e-mailová zpráva šifrována po celou její cestu internetem.

SMTPS je zašifrovaná verze protokolu SMTP na portu 465.

IMAPS

Protokol IMAP umožňuje přistupovat k poště tak, že pracujete přímo se zprávami na serveru, narozdíl od POP3, který zprávu nejdříve stáhne do Vašeho počítače a teprve pak s ní pracujete.

IMAPS představuje zašifrovanou verzi protokolu IMAP na portu 993.

Nastavení protokolu IMAPS v poštovních klientech je shodné jako u protokolu POP3S a SMTPS . V případě nastavení příchozího serveru se vybírá šifrování - SSL. U odchozího serveru se vybírá šifrování TLS.

V případě, že se Vám zobrazí bezpečnostní upozornění o nedůvěryhodném poštovním certifikátu CA Czechia, doporučujeme nainstalovat si hlavní kořenový certifikát a také certifikát CA Czechia viz níže. Jakmile budou oba tyto certifikáty nainstalovány bude je systém považovat již za důvěryhodné a nebude zobrazovat upozornění.

Certifikát CA Czechia ROOT
Certifikát CA Czechia

Nastavení pro Microsoft Outlook 2010:

snimek

Nastavení pro Microsoft Outlook 2007:

snimek

Nastavení pro Outlook Express verze 6:

snimek

Nastavení pro Mozilla Thunderbird:

snimek

snimek