Portál technické podpory

Pokud zde nenajdete to, co jste hledali, neváhejte nás kontaktovat.
Potřebné informace pro vás rádi doplníme.

Nastavení pro Amazon Web Services

Amazon Web Services nabízí v současné době asi nejrozvinutější cloud, co se týče počtu nabízených služeb. Škála cloudových možností je široká - můžete například využít disková úložiště (Simple Storage Service), virtuální servery, platební systémy nebo aplikace pro rozesílání e-mailů (Simple Email Service), zabezpečené elektronickým podpisem DKIM.

Příklad na službě Simple Email Service

Nasměrování na tyto služby lze provést v Centru administrace v sekci Správa DNS - obvykle se jedná o záznamy typu CNAME a TXT. Pokud chcete svou doménu nasměrovat na cloud Amazonu, vyžádejte si od provozovatele služby konkrétní záznamy DNS. Níže si uvedeme příklady, jak je nastavit.

CNAME záznam

Záznamy CNAME využíváme pro směrování domény třetího řádu na jmenný název cílového serveru. Doménový záznam, který zde vytvoříme, poté funguje jako doména třetího (čtvrtého, pátého...) řádu.

  • Položka Doménový záznam by měla obsahovat náhodně generované znaky (hash), ukončené řetězcem ._domainkey, tedy například 12345hsb263k6x5ij._domainkey. Název Vaší domény k ní bude připojen automaticky.
  • Položku TTL ponechte na honotě nula, znamená defaultní hodnotu platnosti záznamu v sekundách (nula je zde totéž, co 3600 sekund).
  • Položka Cíl musí obsahovat jmenný název cílového serveru zakončený tečkou. Tento název opět obsahuje Váš vygenerovaný hash a je zakončen názvem serveru provozovatele - tedy např. 12345hsb263k6x5ij.dkim.amazonses.com. Na konec tohoto CNAME nikdy nezapomeňte doplnit tečku.

TXT záznam

Záznamy TXT jsou dnes využívány zejména pro identifikaci skutečného odesílatele e-mailu. Opět se skládá z názvu Doménového záznamu, TTL a požadovaného cíle.

  • Položka Doménový záznam by měla mít název _amazonses, doména k ní bude opět připojena automaticky.
  • Položka Cíl bude opět jasně dána, bude v ní jiný hash s náhodně generovanými znaky - například Xt/r1Qb11IPk4p8vLJXdY7WYE= (za tento záznam nedoplňujte tečku).

Aktualizace DNS

Po zadání všech potřebných DNS záznamů stiskněte dole tlačítko Potvrdit. Přesné znění náhodných řetězců v záznamech si vždy vyžádejte od poskytovatele služeb.