Portál technické podpory

Pokud zde nenajdete to, co jste hledali, neváhejte nás kontaktovat.
Potřebné informace pro vás rádi doplníme.

Nejčastější dotazy

Nedostatek kreditu

V případě nedostatku kreditu nelze registrovat nové domény ani provádět RENEW. Je nutné neprodleně dobít kredit jednou z platebních možností.
Upozorňujeme, že po spuštěním kreditního systému již nejsou zasílány výzvy k úhradě!

RENEW domén

Při obnově domén nejsou zákazníkovi již zasílány výzvy k úhradě! Je nutné provádět obnovu doménových jmen aktivně - tj. zvolit které domény se mají obnovit a potvrdit obnovu. Následně se z kreditu odečte požadovaná částka.

Jak se dozvím o expiraci domén

    • V Centru administrace je možné nastavit pravidelné zasílání přehledného reportu expirujících domén. Je možné si report také jednorázově nechat zaslat.
    • Lze nastavit možnost zasílání informací o expiraci pomocí SMS zpráv.
    • Je možné nastavit u domén AUTORENEW.

AUTORENEW

U každé domény je možné nastavit AUTORENEW. Tato funkce zajistí automatickou obnovu domény 10 dnů před expirací. Pro úspěšné provedení je nutné mít na kreditním účtu dostatek financí!

Jaký použít variabilní symbol

Každý účet má přiřazen unikátní variabilní symbol pro pravidelné platby. Je možné si nechat vygenerovat samostatnou výzvu s jednorázovým variabilním symbolem.

Platby

V případě, že nebyla platba za dobití kreditu připsána na účet, neprodleně kontaktujte zákaznickou podporu.

Nejsem partner a chci využívat kredit

Pokud máte zájem o využívání kreditu, ale nejste partnerem společnosti ZONER, můžeme využívání služeb kreditního systému individuálně nastavit. V tomto případě s obraťte se žádostí na naši zákaznickou podporu.
Možnost využívání kreditu může být zajímavá pro firmy a zákazníky s větším počtem administrovaných domén.

Již využívám kreditní systém a chci jej zrušit

Zrušení kreditního systému je možné provést přechodem na tzv. klasické účtování pouze na konci kalendářního měsíce. Klasickým účtováním se myslí vystavování výzev k úhradě, které je nutné nejdříve uhradit.

Obdržím nějaký doklad se souhrnným seznamem uhrazených služeb za poslední měsíc?

Daňový doklad se souhrnnou informací o uhrazených službách je generován do 15.dne následujícího měsíce. Doklad je generován v pdf a je zaslán na Vámi nastavený e-mail v zákaznickém účtu. Dále je možné si jej stáhnout přímo v přehledu Kreditního účtu.

Jakým způsobem je počítáno DPH v rámci kreditního systému?

Kreditní systém pracuje tak, že od přijaté platby za dobití je odúčtováno DPH. Zbytek částky je k dispozici pro čerpání - tj. jde o částku bez DPH. Připsaná částka vkladu bez DPH se počítá dle Zákona č. 235/2004 Sb. §37, odstavec 2) http://www.zakonyprolidi.cz.

Vklady na kreditní účet jsou přijímány jako částka včetně daně a DPH se z nich proto počítá metodou shora dolů, koeficient pro 21% je 0.1736. Vklady probíhají bezhotovostním stykem, takže se částky zaokrouhlují na dvě desetinná místa. Otestovat správný výpočet můžete také zde, je nutné zatrhnout zaokrouhlit na 2 desetinná místa.