Portál technické podpory

Pokud zde nenajdete to, co jste hledali, neváhejte nás kontaktovat.
Potřebné informace pro vás rádi doplníme.

Expirace domény CZ

V případě, že registrace doménového jména není přede dnem expirace prodloužena, vstupuje doménové jméno v den expirace na dobu 60 dnů do tzv. ochranné lhůty. Během tohoto období lze doménu kdykoliv prodloužit uhrazením poplatku za prodloužení.

Fáze ochranné lhůty

  1. Během prvních 30 dnů ochranné lhůty zůstává doména plně funkční a lze ji kdykoliv prodloužit uhrazením poplatku za prodloužení.
  2. 31. den ochranné lhůty dojde ke zrušení delegace doménového jména, tedy na doméně přestanou fungovat veškeré služby jako webová prezentace nebo pošta. I v této fázi lze doménu zprovoznit a prodloužit uhrazením poplatku za prodloužení registrace.

Registrace doménového jména zaniká uplynutím ochranné lhůty, pokud v jejím průběhu nedojde k prodloužení registrace.