Portál technické podpory

Pokud zde nenajdete to, co jste hledali, neváhejte nás kontaktovat.
Potřebné informace pro vás rádi doplníme.

Delegování práv

Funkce delegování práv umožňuje předat některá práva k doménám a hostingovým službám na jiný zákaznický účet. To je možné využít, pokud spravujete služby pro Vaše zákazníky, nebo například k poskytnutí přístupových údajů firmě, která Vám vytváří nebo spravuje internetové stránky.
Přidělená práva je možné kdykoli odebrat.

Tuto funkci naleznete v levém menu, v sekci Ostatní operace, položka Delegování práv. Delegování je možné ve dvou kategoriích: delegování práv ke správě hostingu, a delegování práv k úpravám DNS záznamů.

Důležité upozornění:

Pečlivě se ujistěte, že jste práva přidělili správnému účtu.

Delegovaní práv ke správě hostingu.

V tomto případě se na cílovém účtu zobrazí daná hostingová služba v sekci Seznam služeb. Zde je možné využívat veškeré funkce pro správu hostingu, jako je např. změna hesla k FTP, vytváření dalších FTP účtů, SQL databází atd. podle zvolené hostingové varianty.
Na delegovaném účtu není možné provádět žádné operace, které by měly vliv na fakturaci služby.

Delegování práv ke správě DNS záznamů.

V tomto případě se delegovaná doména objeví na cílovém účtu pouze v sekci Správa DNS. Potom je možné provádět libovolnou editaci DNS záznamů domény.

Nastavení:

Pro nastavení delegace práv vyberte v levém menu v sekci Ostatní operace, možnost Delegování práv. Poté stačí zadat název domény, delegovaný účet a kliknout na tlačítko odeslat. V dalším kroku již můžete přidělit práva dle uvážení.